En høflig barneoppdragelse

«Unnskyld? Kan jeg være så snill å få alle pengene dine og mobiltelefonen din?» Hvordan hadde du reagert om noen hadde stoppet og spurt deg dette en lørdags formiddag i byen? En høflig raner, uten våpen, uten trusler, uten å gi noe tegn til at du helst bør adlyde ordre, hvis ikke kommer det til […]

Er mennesker egoistiske?

Evolusjonspsykologer mener at Darwins teorier kan anvendes på menneskelig psykologi og adferd. Alle er enige om at evolusjonen har formet ben, armer og lever. Det er heller ikke kontroversielt å mene at hjernen er et produkt av evolusjon. Men evolusjonspsykologer mener at også psykologien vår er et produkt av evolusjon. På samme måte som ben […]

…og mens du står på venteliste (del 1)

Tommy Mangerud setter spørsmålstegn ved ventelisteprioriteringene i psykisk helsevern og tar her opp et tema som mange pasienter i psykisk helsevern har et forhold til, det å bli satt på vent. Tiden på venteliste er frustrerende. Kanskje har man utsatt det å gå til fastlegen i det lengste, og når man igjen må vente lenge […]