Folkeopplysningen på NRK1

En av våre opprinnelige initiativtakere (da Psykologibloggen var på sitt mest aktive), Jan-Ole Hesselberg, er med i Folkeopplysningen som starter på NRK1 i kveld. Programserien skal teste alternative behandlingsformer, hvor Jan-Oles oppgave er å komme med en psykologisk forklaring på det hele. Programleder er fysiker Andreas Wahl. Folkeopplysningen går klokken 21.30 på NRK1 i kveld, […]

Psykologien i en håndvask

De aller fleste av oss vansker hendene med en heller liten grad av refleksjon. Ganske mange gjør det også uten å konsentrere seg særlig om det. Heldigvis finnes det forskere (Lee & Schwarz, 2011) som ikke lar oss ha vanene våre i fred, og de kan fortelle oss ett og annet om hva en håndvask […]

Gratis innføring i ACT gjennom podcast

Podcasten ACT in Context, ledet av John Dehlin og Jennifer Plumb, har som formål å gi en innføring i historien og utviklingen av Aksept og forpliktelsesterapi. Podcasten skal gi en grundig og bred innføring i ACT-modellens ulike bestanddeler. Målgruppen for podcasten er imidlertid noe bred, da den forsøker å rette seg mot både klienter og terapeuter, […]

Finale! Automatisk prosessering = Ufri vilje

Diskusjon Resultatene fra studiene presentert tidligere i denne artikkelserien viser at sosial persepsjon, atferd, målforfølgelse, humør, følelser og evalueringer, åpenbart utsatt for å bli automatiserte prosesser. Automatisering er en adaptiv kvalitet og vi ville aldri fungere i dagliglivet dersom ikke de fleste aspektene ved atferden vår var automatisert (Buss & Larsen, 2002). Arbeidshukommelsen vår har […]

Automatisk prosessering 6: Følelser

Er vår egen atferd egentlig under vår kontroll og kan ytre faktorer påvirke atferd vi vanligvis ser på som selvbestemt? I en serie artikler skal jeg ta for meg temaet som i psykologien omtales som automatisk prosessering (automaticity). Introduskjonen til emnet finner du her. Empirien på automatiske/ubevisste prosesser har vært relativ sparsom inntil nylig. I delene […]

Automatisk prosessering 5: Evalueringer

Er vår egen atferd egentlig under vår kontroll og kan ytre faktorer påvirke atferd vi vanligvis ser på som selvbestemt? I en serie artikler skal jeg ta for meg temaet som i psykologien omtales som automatisk prosessering (automaticity). Introduskjonen til emnet finner du her. Empirien på automatiske/ubevisste prosesser har vært relativ sparsom inntil nylig. I delene […]