Video: Zimbardo – how do people become monsters?

En ny video fra Ted.com. Denne gangen en forelesning med Philip Zimbardo om hvor enkelt ondskap kan oppstå. Se forøvrig også den tidligere publiserte videoen om Standford Prison Experiment, som ligger i klassikere-kategorien. Forsidebilde: L. Marie@flickr.com

Lederskapsserien: Troen på en ingrediens X

I lederskapsserien ønsker jeg å legge frem ulike psykologiske teorier rundt ledelse. Serien er basert på en av hovedoppgavene mine i psykologi. Oppgaven ble forøvrig skrevet i 2006, så om det har kommet nye revolusjonerende teorier siden den gang, så har det så gått meg hus forbi. Ikke nøl med å bruke kommentarfeltet isåfall. Hybridteoriene […]

Lederskapsserien: Ikke glem konteksen

I lederskapsserien ønsker jeg å legge frem ulike psykologiske teorier rundt ledelse. Serien er basert på en av hovedoppgavene mine i psykologi. Oppgaven ble forøvrig skrevet i 2006, så om det har kommet nye revolusjonerende teorier siden den gang, så har det så gått meg hus forbi. Ikke nøl med å bruke kommentarfeltet isåfall. Kontingensteoriene […]

Lederskapsserien: Atferd fremfor personlighet

I lederskapsserien ønsker jeg å legge frem ulike psykologiske teorier rundt ledelse. Serien er basert på en av hovedoppgavene mine i psykologi. Oppgaven ble forøvrig skrevet i 2006, så om det har kommet nye revolusjonerende teorier siden den gang, så har det så gått meg hus forbi. Ikke nøl med å bruke kommentarfeltet isåfall. Atferdsparadigmet […]

Lederskapsserien: Troen på den fødte leder

I lederskapsserien ønsker jeg å legge frem ulike psykologiske teorier rundt ledelse. Serien er basert på en av hovedoppgavene mine i psykologi. Oppgaven ble forøvrig skrevet i 2006, så om det har kommet nye revolusjonerende teorier siden den gang, så har det så gått meg hus forbi. Ikke nøl med å bruke kommentarfeltet isåfall. Trekkparadigmet […]

Lederskapsserien: Introduksjon

I lederskapsserien ønsker jeg å legge frem ulike psykologiske teorier rundt ledelse. Serien er basert på en av hovedoppgavene mine i psykologi. Oppgaven ble forøvrig skrevet i 2006, så om det har kommet nye revolusjonerende teorier siden den gang, så har det så gått meg hus forbi. Ikke nøl med å bruke kommentarfeltet isåfall. Introduksjon […]

Konflikter på en servicearbeidsplass i reiselivsnæringen der alle smiler?

I dag er det en stadig stigning i antall servicearbeidsplasser, og en naturlig konsekvens er at yrkesgruppen serviceansatte blir større (Forseth, 2005; Norman, 2000). Av den grunn er det for organisasjonspsykologien spennende å ta en nærmere titt på arbeidsforholdene til medarbeiderne i denne bransjen. Bare en kjapp avklaring aller først: virksomheter som betraktes som servicebedrifter […]

Psykoterapi i film og fjernsyn

Gjøkeredet, A Clockwork Orange, Analyze this, Girl Interrupted, Eyes Wide Shut, Nattsvermeren, Annie Hall, Good Will Hunting, Donnie Darko, Anger Management. Alle har en ting til felles, de omhandler psykologer eller psykoterapi på en eller annen måte. Vanligvis på en pinlig måte, sett fra en psykologs ståsted. Akkurat som Jurassic Park fikk biologer til å […]