Emil Kraepelin (1856-1926) og den kliniske metode

Emil Kraepelin, født i Neustrelitz i Tyskland, har vært et gjennomgående navn i psykiatrien. Han kom fra en velstående tysk bondefamilie og hadde først ambisjoner om å studere naturvitenskap, men endte med å velge medisin. Kraepelins valg av psykiatri kan ha blitt påvirket av Wundt som oppfordret han til å studere det ”abnormale” (Boyle, 2000). […]