Karl Jaspers (1883-1969). En ny tilnærming til vrangforestillinger

Karl Jaspers var født i Oldenburg i Tyskland 23. februar i 1883 hvor hans mor drev jordbruk og hans far drev med juss. Han fulgte i sin fars fotspor og begynte å studere juss, men fant ut at medisin interesserte han mer og skiftet studie. Han ble utdannet i Heidelberg, München, Berlin og Göttingen (Berman, […]

Paul Eugen Bleuler (1857-1939) Schizofreniens far

Bleuler var født i Zollikon nær Zurich i Sveits. Hans foreldre var velholdte bønder. Han begynte å studere medisin i Zurich, men dro også til andre steder som Paris hvor han lærte om hypnose og suggesjon. Han var også i München på et tidspunkt, men returnerte etter hvert til Zurich og begynte å arbeide på […]

Emil Kraepelin (1856-1926) og den kliniske metode

Emil Kraepelin, født i Neustrelitz i Tyskland, har vært et gjennomgående navn i psykiatrien. Han kom fra en velstående tysk bondefamilie og hadde først ambisjoner om å studere naturvitenskap, men endte med å velge medisin. Kraepelins valg av psykiatri kan ha blitt påvirket av Wundt som oppfordret han til å studere det ”abnormale” (Boyle, 2000). […]