Krav og ressurser i frilansmusikerens karriere

Dette er den første artikkelen i en rekke studier som nå vil komme på helse, psykososialt arbeidsmiljø og bruk av helsetjenester blant musikere. Dette er pilotstudien som baserer seg på dybeintervjuer av etablerte musikere. Artikkelen er publisert i Arts & Health. De neste artiklene vil basere seg på en stor spørreundersøkelse blant medlemmer i Musikernes […]

Direkte fra Helse i Utvikling 13

Onsdag 6. nov kl 10 er det duket for «Helse i utvikling 13», en konferanse som tar for seg et stort og viktig spørsmål: Hvem skal få hvilken hjelp? Helsebudsjettet er ikke utømmelig og vi har ikke anledning til å gi alle optimal behandling alltid. Derfor faller det på politikere (gjennom lovgivning) og helsepersonell (i […]

4 år med Psykologibloggen

Det er nå omlag fire år siden at en av mine tvillingsønner, som da var 6 måneder, var syk og hele vår familie på fire tilbragte tiden på sykehus. I en periode på 2 måneder bodde vi på et rom på omlag 10 kvadratmeter. Dagene gikk med til observasjon og utredninger, men først og fremst […]

#12 Valgduellen 2013: Senterpartiet vs. Venstre

Det er valgår i år og Psykologlunsj har spurt de ulike politiske partiene ut om deres syn på ulike tema som: psykisk helsevern, alternativ behandling og sykemeldings-/henvisningsrett for psykologer. Vi presenterer de ulike partienes svar på våre spørsmål, og partiene deltar så i et cupspill, hvor vi avgjør hvem vi anser å fortjene å gå […]

Normalutvikling hos ungdommer

Barns utvikling er godt beskrevet ut fra forskjellige tradisjoner og ut fra mange faggrener. I psykologien har fokuset i stor grad handlet om ungdommers skeivutvikling og hvordan intervenere hvis man ser en uønsket utvikling. For i det hele tatt å snakke om en ”syk utvikling” må man vite hva en naturlig og ”frisk utvikling” er. […]

Lederskapsserien: Hva er god ledelse?

Jeg har alltid interessert meg for ledelsesspørsmål. Selv om jeg ikke har noen vesentlig erfaring med å være leder selv, har det alltid fascinert meg hvordan enkelte evner å motivere og engasjere ansatte til å gjøre det lille ekstra. Samtidig som andre virker å ha en velutviklet evne til å fostre BOHICAnere. Dette er en […]

Når «forskeren Jonas Vaag» lever sitt eget liv

Her er historien om hvordan jeg (forskeren Jonas Vaag) og min dobbeltgjenger («forskeren Jonas Vaag») skilte lag. Den ene sliter og arbeider fortsatt med doktorgraden. Den andre formidler studier i populærmedier rundt om i det store utland. I oktober 2012 publiserte jeg, og mine kolleger, en artikkel med navn «Sound of Well-Being – choir singing […]

Skriv oppmerksomt fraværsmelding

I siste episode av den populærvitenskapelige podcasten Psykologlunsj (iTunes / RSS) har jeg et innslag om oppmerksomt fravær (kunsten å ikke være tilstede i nuet). Et fenomen mange av oss bør kjenne igjen og som jeg tidligere har beskrevet i denne bloggposten. Gjennom teknologiens inntog har oppmerksomt fravær blitt enklere å bedrive. Vi går glipp av […]

Nettbaserte forskningsressurser

Her er en gave fra kollega Bjørn Gjervan (forsker på ADHD, ansatt i Helse Nord-Trøndelag). Nyttige forskningsressurser på nett: Kvantitativ og kvalitativ forskning: http://www.infovoice.se/fou/ infovoice.se er et interaktivt nettsted for forskning knyttet til avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet. Her finner du alt fra idé til […]

Seksuelle overgrep begått av barn

Tema blir belyst med utgangspunkt i Ingnes og Kleives bok «I møte med unge overgripere». Seksuelle overgrep begått av barn En forståelse vi har er at overgrep mot barn blir gjort av voksne. Stereotypiske overgriperen er en ukjent voksen mann. Dette har vist seg å stemme i ca 10% av tilfellene (Finkelhor, 1984). Overgriperen har […]