Krav og ressurser i frilansmusikerens karriere

Dette er den første artikkelen i en rekke studier som nå vil komme på helse, psykososialt arbeidsmiljø og bruk av helsetjenester blant musikere. Dette er pilotstudien som baserer seg på dybeintervjuer av etablerte musikere. Artikkelen er publisert i Arts & Health. De neste artiklene vil basere seg på en stor spørreundersøkelse blant medlemmer i Musikernes […]

Når «forskeren Jonas Vaag» lever sitt eget liv

Her er historien om hvordan jeg (forskeren Jonas Vaag) og min dobbeltgjenger («forskeren Jonas Vaag») skilte lag. Den ene sliter og arbeider fortsatt med doktorgraden. Den andre formidler studier i populærmedier rundt om i det store utland. I oktober 2012 publiserte jeg, og mine kolleger, en artikkel med navn «Sound of Well-Being – choir singing […]

Evaluering av Lyden av Trivsel i HNT

Sammen med Per Øystein Saksvik, Töres Theorell, Trond Skillingstad og Ottar Bjerkeset har u.t. publisert en artikkel i tidsskriftet Arts & Health om det kulturbaserte arbeidsmiljøtiltaket Lyden av Trivsel. Under følger et sammendrag på norsk. Ønsker du å lese hele artikkelen, trykk på denne linken: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17533015.2012.727838 Sjekk også den nylige artikkelen om Lyden av Trivsel […]

Konferanse i Performing Arts Health i Namsos

NUMI (Norsk UnderholdningsMedisinsk Institutt) arrangerer konferanse om både helse i underholdningsbransjen og musikk og helse den 1. og 2. november. Jeg er invitert for å snakke om mitt phd-prosjekt, samt snakke om en artikkel vi nylig har fått publisert om bruk av kulturelle aktiviteter (denne gang: korsang) som arbeidsmiljøintervensjon i organisasjoner. Artikkelen kan sees her: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17533015.2012.727838 […]

Norsk PhD-prosjekt innen Underholdningsmedisin

Jeg er for tiden engasjert som stipendiat i et phd-prosjekt hvor siktemålet er å innhente større kunnskap om norske musikeres arbeidsmiljø, psykiske helse og holdninger til og bruk av helsetjenester. Prosjektet ble initiert av Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt (NUMI), og er nå igangsatt som et samarbeid mellom NUMI, NTNU og Helse Nord-Trøndelag. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen Helse […]