Biofobi og biologisme: Evolusjonspsykologi

Om evolusjonspsykologiserien: Med tillatelse fra redaksjonen i Impuls (et psykologisk magasin utgitt ved UiO) og artikkelforfatter Leif Edward Ottesen Kennair (Førsteamanuensis og instituttleder ved Psykologisk Institutt, NTNU), har vi nå æren av å kunne presentere en serie om evolusjonspsykologi, basert på to lengre artikler som tidligere er publisert i ovennevnte tidsskrift. Artiklene, med navn: “Hvorfor […]

Nevroserien: En tenårings hjerne

Tenårene. For mange fylt med følelsesbasert beslutningstaking og lav impulskontroll. Amgydala har overtaket i en periode før nervebanene i frontallappen gjør sitt inntog. Hvordan skiller tenåringshjernen seg fra en voksen, og hva med hjernen til en gutt som, i en alder av 14, allerede hadde en mastergrad i hende? Forsidebilde: aaronbflickr

Biofobi og biologisme: Atferdsgenetikk

Om evolusjonspsykologiserien: Med tillatelse fra redaksjonen i Impuls (et psykologisk magasin utgitt ved UiO) og artikkelforfatter Leif Edward Ottesen Kennair (Førsteamanuensis og instituttleder ved Psykologisk Institutt, NTNU), har vi nå æren av å kunne presentere en serie om evolusjonspsykologi, basert på to lengre artikler som tidligere er publisert i ovennevnte tidsskrift. Artiklene, med navn: “Hvorfor […]

Biofobi og biologisme: Biologiske perspektiver som er viktige.

Om evolusjonspsykologiserien: Med tillatelse fra redaksjonen i Impuls (et psykologisk magasin utgitt ved UiO) og artikkelforfatter Leif Edward Ottesen Kennair (Førsteamanuensis og instituttleder ved Psykologisk Institutt, NTNU), har vi nå æren av å kunne presentere en serie om evolusjonspsykologi, basert på to lengre artikler som tidligere er publisert i ovennevnte tidsskrift. Artiklene, med navn: “Hvorfor […]

Biofobi og biologisme: Et eksempel på alvorlig bionaivitet

Om evolusjonspsykologiserien: Med tillatelse fra redaksjonen i Impuls (et psykologisk magasin utgitt ved UiO) og artikkelforfatter Leif Edward Ottesen Kennair (Førsteamanuensis og instituttleder ved Psykologisk Institutt, NTNU), har vi nå æren av å kunne presentere en serie om evolusjonspsykologi, basert på to lengre artikler som tidligere er publisert i ovennevnte tidsskrift. Artiklene, med navn: “Hvorfor […]

Biofobi og biologisme: All psykologi er biologisk psykologi

Om evolusjonspsykologiserien: Med tillatelse fra redaksjonen i Impuls (et psykologisk magasin utgitt ved UiO) og artikkelforfatter Leif Edward Ottesen Kennair (Førsteamanuensis og instituttleder ved Psykologisk Institutt, NTNU), har vi nå æren av å kunne presentere en serie om evolusjonspsykologi, basert på to lengre artikler som tidligere er publisert i ovennevnte tidsskrift. Artiklene, med navn: “Hvorfor […]

Var frenologene inne på noe likevel?

Personlighet kan ikke relateres til kuler og dumper i kraniet, men like fullt forskes det nå på om hvorvidt ulike personlighetstrekk kan relateres til ulike deler i hjernen gjennom fMRI-målinger. Michael Britt, med en videopodcast om temaet fra thePsychFiles med ovennevnte tittel.

Stanley Milgram forsøkt replikert

Milgram har vi hatt om tidligere her på bloggen. Hans klassiske studie av lydighet er nå forsøkt replikert, av Jerry Burger, ved Santa Clara University.  Vi kjører nok en podcast fra thepsychfiles.com.

Terapiformer: Kritikken vedrørende EMDR

EMDR har i den senere tid blitt en av de mer anerkjente behandlingsmetodene for PTSD/traumeproblematikk, hvor den ofte sidestilles med traumefokusert eksponeringsterapi. Teorien som ligger bak behandlingsmetoden, og dens fokus på øyebevegelser, virker fascinerende. Men hva sier kritikerne? Her er nok et intervju med Scott Lilienfeld fra thePsychFiles. Forsidebilde: darkpatator