Har evolusjonen stoppet opp?

P-pillen opphever Darwin, skriver Gudmund Hernes i Morgenbladet. Sammenhengen er en betraktning om hvor verdiløse vi menn er blitt. Menn er mer kriminelle, tar i mindre grad høyere utdanning, og forblir oftere barnløse. Han fortsetter, “I motsetning til det evolusjonspsykologer og sosiobiologer vil ha oss til å tro: gutta vil ikke spre sine gener – de vil bare ha seg et nummer.”

Darwin gir seg ikke så lett (foto: Colin Purrington/Flickr)

Et gjennomgangstema for Hernes, dette, at vi kan lure genene. Han later også til å tro at dette er ny innsikt. Men Richard Dawkins, en selvbeskrevet sosiobiolog, skrev allerede i 1976 i boken The Selfish Gene at “We, alone on earth, can rebel against the tyranny of the selfish replicators [genene].”

Hernes’ forståelse av dette virker litt uklar, men poenget er uansett godt. Vi kan lure genene. For evolusjonspsykologer er det dog et viktig poeng at selv om vi i dag kan lure genene, er psykologien vår tilpasset en tid da vi ikke kunne det. Kondomer og p-piller gjør at seksualdriften vår er avleggs, men psykologien vår er ikke oppdatert. Vi bruker masse tid på noe som genetisk sett er sløsing med tid.

Men å si at Darwin er opphevet er å gå alt for langt. Evolusjon stopper aldri opp så lenge Darwins betingelser er til stede: arvbarhet, variasjon og konkurranse. Moderne prevensjonsmidler gjør at at seksualdrift ikke lenger er like sterkt korrelert med barnefødsler. I tidligere tider ville individer med svak seksualdrift (hvertfall menn) raskt blitt sortert ut av genbassenget. I dag blir det bare barn av de aller færreste samleier. Men det betyr bare at seleksjon skjer på andre ting enn seksualdrift.

Hvor skjer evolusjon i dag? Hvordan kommer menneskene til å endre seg i løpet av de neste hundre generasjonene? Et svar på det spørsmålet må nødvendigvis bli spekulativt. Men vi kan gjette litt. Om noen tusen år kommer vi til å

  • ha svakere seksualdrift
  • ha en sterk trang til å få barn, uavhengig av sex
  • være redde for høy fart
  • være mindre glad i sukker
  • være immune mot narkotika
  • være mer intelligente
  • være mindre voldelige

Naturlig seleksjon jobber alltid hvileløst for å dyrke frem organismer som lever lenge og får mange barn. Darwin oppheves aldri.

Artikkelen ble første gang publisert på forfatterens egen blogg, Kjaerlighetsvitenskap.no