Psykologimyter: Flere selvmord i jula?

I serien «Psykologimyter» tar vi for oss noen vanlige og ofte gjentatte påstander fra psykologifaget. Har du noen gode forslag til tvilsomme påstander som du vil at vi skal se nærmere på, skriv til psykologibloggen@gmail.com

LES OGSÅ: Psykologimyter – Slipp ut raseriet

MYTEN

Du har sikkert hørt det eller lest det: Det begås betydelig flere selvmord i jula, andre høytider og i ferier. Inuitivt viker påstanden plausibel. Er man deprimert og ensom må det være ekstra belastende å se alle som koser seg i lag med familie og venner. Hvorfor skulle ikke dette være dråpen som får begeret til å renne over?

HVA FORSKNINGEN SIER

Å etterprøve denne myten er en enkel øvelse. Til tross for at selvmord tilhører sjeldenhetene (i 2009 ble det begått 573 selvmord i Norge; 416 menn, 157 kvinner), vil et stort land som USA alltid ha omfattende data om hyppighet og sesongvariasjoner. Phillips og Willis (1987) undersøkte over 188.000 registrerte selvmord og fant at det i gjennomsnitt var 102 færre selvmord på høytidsdager enn på vanlige dager. I tillegg viste analysene at de «vanlige» dagene før og etter jul også hadde en lavere selvmordsrate. Andre undersøkelser fra USA, Finland og Ungarn har fått liknende resultater og forskerne har langt på vei konkludert med at høytidene har en dempende effekt på hyppigheten av selvmord (Sparhawk 1987). August har på sin side utpekt seg som en høyfrekvens måned, mens september har få selvmord (Dyck 1994). Det er ikke gjennomført liknende studier i Norge, men det er liten grunn til å tro at forholdene her skal skille seg vesentlig fra andre vestlige land.

LES OGSÅ: Kvinner er smartere enn menn!

Hvorfor det er slik at frekvensen faller i høytidne er et åpent spørsmål, men man kan i det minste spekulere. Riktignok er julen en tid for økt fokus på sosialt samvær, vennenettverk og familie. Men hvorfor skulle dette være negativt for de som er deprimerte? Jeg vil tro at økt fokus på eget sosialt nettverk og eventuelle hyggelige minner, også vil kunne være positivt for deprimerte. Dersom det ikke er det, vil det være rimelig å anta at forpliktelsene knyttet til julen (middager, sosiale sammenkomster, tradisjoner osv) vil kunne bidra til at selvmordsplaner utsettes for å skåne familie og venner. Også de som er ensomme og som har få ressurser opplever antakelig mer støtte i julen. Frelsesarmeen gjør i denne forbindelse en fabelaktig jobb hvert eneste år.

For mer om selvmordstanker og tilbud om hjelp, se MentalHelse.no eller ring hjelpetelefonen 116 123 (gratis)

Forsidefoto: Chrisdecurtis@flickr.com