Healing og psykologi: Kvakksalveri ved UiO

Healeren Eric Pearl er på besøk i Norge og ble i den forbindelse også invitert til Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det har skapt debatt. Mye debatt.

Psykologi er en vitenskap og følger således vitenskapelige normer. De kan være innviklet, men går forenklet ut på at praksis skal være basert på teorier og metoder som lar seg etterprøve. Du skal få lov til å hevde at å gni en katt mot hodet kan hjelpe mot depresjon, men teorien og behandlingen din vil ikke bli akseptert før du legger bevisene på bordet.

Vitenskap = sunn fornuft satt i system

Bevisene skaffer du best ved kvalitetssikret forskning. Ta en gruppe med deprimerte og mål depresjonsgraden. Del dem deretter tilfeldig i tre like store grupper. Gi en gruppe kattebehandling og gi en gruppe stekepannebehandling. Den tredje gruppen får ingen behandling. Mål depresjonsgraden igjen. Få en uavhegig statistiker til å analysere dataene. Dersom kattebehandlingen har virket vesentlig bedre enn de to andre gruppene, er du et skritt nærmere målet. For det holder nemlig ikke at dette gjøres en gang. Det skal gjentas (reproduseres) av andre. Slik sikrer man seg mot juks, fanteri og ønsketenkninger.

Prinsippene som inngår i eksempelet er sunn fornuft satt i system:

  1. Man skal ikke bare kunne hevde at en behandling fungerer
  2. Spektakulære enkeltepisoder holder ikke som bevis
  3. Andre enn deg selv må også kunne se de samme resultatene

Kvakksalveri og universitetet

Eric Pearl er en av dem som hevder, men som ikke viser. Nå har han har blitt tatt inn under Psykologisk institutts varme vinger og introdusert for våre kommende psykologer. Hva den jevne psykologistudent skal forstå av dette er usikkert. Under overskriften «Verdenskjent healer fra USA» inviteres psykologistudentene til forelesningen på følgende måte:

«Bakgrunnen for å invitere Eric Pearl som gjesteforeleser, er å få et innblikk i hva healing kan være, hvordan en som driver med det tenker og forklarer dette fenomenet. Sett fra en psykologisk innfallsvinkel vet vi at endringsprosesser påvirkes av tro og optimisme, den menneskelige organisme har en rekke selvhelbredende egenskaper, og noen ganger kan endringer oppstå spontant uten at vi helt kan forklare hvorfor. Kan dette skyldes magisk tenkning, suggesjon eller kan det påvises endringer som ikke kan forklares innenfor slike forståelsesrammer?»

I teksten åpnes det for at suksessen til Pearl kan forklares utenfor vanlige «forståelsesrammer». Det ville i så fall innebære en total omskrivning av fysikkens lover.

Healing. Populært, men udokuemntert. Foto: Colleen/Picasa

En kvakksalver er en «som utgir seg for å ha kunnskaper og kvalifikasjoner til å drive medisinsk virksomhet uten å ha det». Pearl hevder han kan helbrede mennesker, uten å ha noen kvalitetsikret dokumentasjon. Han sier han har kurert kreftpasienter og for få uker siden kurerte han angivelig en olympisk idrettsutøver for et fire dager gammelt benbrudd. Det er spennende historier, men før vi sluker dem og kaster pengene våre etter ham, burde vi forvente at Pearls påstander blir etterprøvd.  Neste, logiske skritt bør bli å gi Pearl 100 personer med ferske benbrudd. Det samme skal en overlege ved det lokale sykehuset få. Kommer Pearl best ut, skal jeg være den første til å bejuble resultatene.

Du tenker kanskje, «Hvorfor gjør ikke forskerne dette da?». Vel, det er allerede gjort hundrevis av ganger. Homøopati, healing, krystallterapi, Bachs blomsterterapi, tankelesing,  diverse naturmedisiner og spåkoner har alle frekventert seriøs forskning de siste 200 årene. Gang på gang på gang har resultatene uteblitt. Hadde mirakelhistoriene blitt tilstrekkelig bekreftet, hadde behandlingene for lengst vært en del av helsevesenet. Hvilket helsevesen ved sine fulle fem ville takket nei til en effektiv behandling av benbrudd som tar 10 minutter og som ikke krever annet enn hendene til behandleren?

Argumentet til professor og initiativtaker, Jon T. Monsen, var at psykologer møter stadig flere pasienter som har erfaring med alternativ tilleggsbehandling og at det derfor er viktig med kjennskap til alternative behandlinger. Det er jeg fullstendig enig i, men hvilken informasjon spres i en slik sammenheng? Pearl får stå foran psykologistudentene og får ubegrenset fremme sitt syn og sine mirakelhistorier. Gir det en bedre forståelse?

Foreles gjerne om alternative behandlinger, men ta utgangspunkt i den foreliggende forskningen – slik man gjør med alle andre tema i psykologifaget. Deretter kan de aspirerende psykologene veiledes i hvordan man skal håndtere pasienter som går i alternative paralellbehandlinger. Jeg håper Psykologisk institutt i det minste har gjort dette i tilleg, men tror det ikke. Å invitere respresentantene for kvakksalveriet er utelukkende med på å skade psykologiens omdømme som seriøs vitenskap. Hva ville vi ha tenkt dersom geologene inviterte flat jord-tilhengerne med en åpning for at deres «funn» kanskje kan forklares utenfor eksisterende «forståelsesrammer»?

Healing og andre udokumenterte behandlingsformer må, inntil videre, finne seg i å stå i kulden, utenfor det etablerte helsevesenet. Bevisbyrden ligger hos disse aktørene. Akkurat slik det gjorde for Galilei, Semmelweis, Einstein og Pasteur. Hadde jeg vært Eric Pearl, hadde jeg brukt mer tid på forskning og mindre tid på å fortelle mirakelhistorier. Får han resultater venter anerkjennelse og fast stilling på Ahus. Og masse penger*.

Jan-Ole Hesselberg

*) James Randi har i en årrekke tilbudt 1 million dollar til den som kan bevise overnaturlige/paranormale fenomen. Mange har forsøkt, ingen har lyktes… ennå.

For gode innføringer i behandlingforskning, resultater og placeboeffekt, se psykolog Barry Beyersteins artikkel eller les Trick or Treatment og Snake Oil Science.

Forsidefoto ved Sri Sai Baba Super Spirituality Hospital Trust