Psykologimyter: Norge på verdenstoppen i selvmord

I serien “Psykologimyter” tar vi for oss noen vanlige og ofte gjentatte påstander fra psykologifaget. I dag stilte en leser spørsmålet: «Stemmer det at Norge ligger i verdenstoppen på selvmordsstatistikken». Har du noen gode forslag til tvilsomme påstander som du vil at vi skal se nærmere på, skriv til psykologibloggen@gmail.com

LES OGSÅ: Psykologimyter – Slipp ut raseriet

PÅSTANDEN

«Vi er en skam for i-land som har masse penger, ligger på verdensbunnen i skoler og verdenstoppen på selvmord.» Sitatet er hentet fra en nettdebatt og er kanskje noe du har hørt før. Det påstås ikke sjeldent at Norge er blant landene i verden og Europa med høyest selvmordsrate. Årsaken som ofte blir trukket fram, er vårt kalde klima og de lange periodene med lite sollys.

FORSKNINGEN

Påstanden er enkel å etterprøve. WHO utgir årlige gode internasjonale statistikker for selvmordshyppighet. Figuren viser en oversikt over antall selvmord per 100.000 innbyggere for utvalgte land. Jeg har valgt ut et av landene med færrest selvmord, landet med flest selvmord og europeiske land det er rimelig å sammenlikne oss med.

Norge er åpenbart verken i skandinavia-, europa- eller verdenstoppen hva selvmord angår.

Norge er åpenbart verken i skandinavia-, europa- eller verdenstoppen hva selvmord angår.

Som det fremgår av statistikken, er Norge langt unna både verdens- og europatoppen. Det er heller ingen tydelig sammenheng mellom klima og selvmordsrate. Jeg er svært usikker og har ikke funnet noen tall for det, men mener at det begås flere selvmord på Østlandet enn i Nord-Norge, noe som i så fall også trekker bort fra ”klima- og solhypotesen”. Internasjonalt er selvmordshyppigheten høyere i industrialiserte land enn utviklingsland, og høyere i byene enn på landsbygden. Hyppigheten er for øvrig høyere hos eldre enn hos yngre.

Fra Wikipedia:Verdens Helseorganisasjon anslår at det blir begått i alt rundt 870 000 selvmord i verden hvert år. Det er flere som dør av selvmord enn av krig, vold og kriminalitet til sammen. Dødsfall etter trafikkulykker overgår dog selvmordstallet med ca. 50 % globalt. Selvmordsforsøkene er trolig over ti ganger flere. Det er flest mennesker som tar livet sitt i Øst-Europa og færrest i Latin-Amerika, muslimske land og noen asiatiske land. Bortsett fra på den kinesiske landsbygda, er det flere menn enn kvinner som tar livet sitt. Det er imidlertid flest kvinner som prøver å begå selvmord, men som ikke dør.”