Psykologimyter: Kiling fører til stamming

«Ikke kil han for mye, det kan gjøre at han begynner å stamme»

Har du hørt utsagnet? Det har jeg. En god gammel myte som har levd lenge. Besteforeldregenerasjonen er kanskje de fremste mytebærerne, men jeg har også hørt utsagnet av unge mødre. Utsagnet er seiglivet, men holder det vann?

Jeg tar et søk i PubMed. Mine søkeord er «tickling, stuttering». Det eneste resultatet jeg får opp er artikkelen «On Tickling and Stuttering», en artikkel publisert i Psychoanalytical Review i 1958. Det eneste jeg finner er abstractet, som ikke viser til at noe empirisk er gjennomført. Jeg hopper over det.

Ingen treff i PsychInfo. Noe tyder på at ingen har tatt utsagnet på alvor og faktisk utforsket det empirisk. En kan jo også spørre seg hvordan de skulle utviklet et passende forskningsdesign for problemstillingen.

Nei, da får en støtte seg til mindre reliable Google. Her finner man et hundretalls med sider som avkrefter at kiling av spedbarn fører til stamming. Den kanskje mest troverdige er Stuttering Foundation of America, som kategorisk avkrefter en slik kausalitet. Skjønt, onde tunger kan jo hevde at informasjonen er et kynisk triks for å opprettholde en stabil medlemsmasse. Jeg velger dog å stole på informasjonen.

En kan med andre ord avkrefte myten her og nå, frem til noen i et kontrollert studie kan påvise at kiling medfører stamming.

Ønsker du å vite mer om etiologien bak stamming, les dette.

Forsidebilde: popofatticus@flickr.com