Vil du helst ha et pent ansikt eller en pen kropp?

Det er forsket mye på hva vi mennesker legger vekt på når vi skal finne en make. Noen ting er åpenbare, som humor, intelligens, et pent ansikt og en tiltalende kropp. Noen ting er mer subtile, sånn som det at kvinner fortrekker svettelukten til menn de er genetisk kompatible med.

Men hvordan prioriterer vi? Det har det ikke vært forsket så mye på. Hvis vi må velge mellom et pent ansikt og en pen kropp, hva er viktigst? En ny studie har satt seg fore å finne ut hva både menn og kvinner helst vil ha.

Forskere ved universitetet i Liverpool ba en gruppe menn og kvinner vurdere hvor attraktive kropper og ansikter var (separat) hos det motsatte kjønn. Deretter ba de gruppene gi en samlet vurdering. Dermed var det mulig å beregne hva som ble vektlagt mest.

For menn var trynefaktoren klart viktigst. Nesten tre ganger så viktig, faktisk, som kroppen. Karakteren menn ga til ansiktet, påvirket totalkarakteren 20%, mens vurderingen av kroppen bare påvirket 7% (andel av forklart varians).

I studier av makevalg skille man ofte mellom kortsiktige og langsiktige preferanser. Dem vi velger for en one-night stand er ikke nødvendigvis de samme vi velger å gifte oss med (her gir plutselig Freuds forvirrede ideer om hore/madonna-komplekser mening).

Hos mennene var det en interessant forskjell nettopp mellom kortsiktige og langsiktige preferanser. I kortsiktige forhold la mennene vesentlig mer vekt på kropp. Forskerne tolker dette dithen at menn på jakt etter kortsiktige seksuelle forhold er mer opptatt av kvinnens evne til å bære frem et barn “der og da”. Ved valg av en langsiktig partner er ikke den umiddelbare fruktbarheten like viktig.

Kvinner la også mest vekt på ansikter, men forskjellen var ikke like klar (19 % for ansikt og 13% for kropp). Her var det ingen klar forskjell mellom kortsiktige og langsiktige forhold.

Resultatet er kanskje ikke veldig overraskende. Det stemmer hvertfall med mine intuisjoner om at pene ansikter “vinner” over pene kropper. Men denne typen studier er veldig interessante. Det finnes mange eksperimenter som demonstrerer en eller annen statistisk signifikant preferanse. For eksempel foretrekker blåøyde menn blåøyde kvinner. Men det at blåøyde menn foretrekker blåøyde kvinner når de tvinges til å velge betyr ikke at denne preferansen spiller en stor rolle i den virkelige verden, eller noen rolle i det hele tatt. Vi trenger mer forskning som også tar med det perspektivet.

Artikkelen ble først publisert på forfatterens egen blogg, Kjaerlighetsvitenskap.no.

Forsidefoto ved Mike el Madrileno @ flikcr.com