Psykologimyter: Dåne av redsel

Hardnakket myte

Psykologer verden over jobber daglig med å avlive denne myte. At frykt medfører besvimelse ser ut til å være en vanlig overbevisning i befolkningen. Hollywood skal trolig ha mye av skylden for dette. Besvimelse er et potent visuelt virkemiddel for å understreke den kraftige reaksjonen en scene vekker, enten det er Fay Wray som besvimer i armene på King Kong, eller det er musen Jerry som etterlater seg en rekke dåne-offer i sin ferd over gulvet.

Nå brukes besvimelse som effekt også i andre situsjoner enn frykt-relaterte scener. Men i motsetning til blant annet korsett-besvimelsen, har det å dåne av redsel relativt lite med virkeligheten å gjøre.

Fight or flight

Når et individ eller dyr aner fred og ingen fare, er kroppens sympatiske nervesystem i homeostase. Hvis individet blir klar over et potensielt farlig stimuli, aktiveres en fryktrespons som setter i sving en rekke hendelser i kroppen. Hjerte og lunger arbeider raskere og mer effektivt, pupiller utvider seg, senkning av fordøyelsesevnen, omfordeling av blodflyt i kroppen slik at de store musklene får mer blod osv. Kroppen gjøres med andre ord klar for å håndtere en potensiell fare, og de to vanligste hendelsesforløpene er at individet slåss mot det som oppfattes som fare eller flykter vekk fra faren.

Denne reaksjonen er evolusjonistisk finslepet over et mangfold av generasjoner, og bidrar til at individets sjanse for å overleve øker. Den zebraen som reagerer raskest når en løve sniker seg innpå, er den zebraen som har størst sannsynlighet for å leve en dag til.

Synkope

Besvimelse, eller synkope, skyldes vanligvis at hjernen får for lite oksygen, enten fordi blodet i hjernen inneholder for lite av det, eller fordi blodtrykket opp til hjernen er for lavt. En fryktrespons, som beskrevet over, øker blodtrykket og oksygennivået i blodet, og bidrar således til at sannsynligheten for besvimelse faktisk blir mindre. Evolusjonen hadde gjort en temmelig dårlig jobb hvis din respons i en situasjon hvor du holder på å bli påkjørt av en buss er å besvime framfor å skvette unna!

Dette har relevans også i forhold til angstlidelser. For eksempel er det svært vanlig å være redd for å besvime blant mennesker som plages av panikkangst. Opplevelsen av svimmelhet eller ørhet under et panikkanfall kan heller attribueres adrenalin- og oksygenrush framfor hypoksi og fare for besvimelse. Likeledes er mange som plages av sosial angst redde for å besvime og dermed dumme seg ut. Behandlingen av disse lidelsene kan blant annet innebære å utfordre angsten gjennom atferdseksperiment for å få erfart at besvimelse ikke inntreffer.

Blodfobi og sprøyteskrekk

Det er dog et par fobier som faktisk kan forårsake besvimelse. Disse er blodfobi og sprøyteskrekk. Grunnen til dette er også lett forklart av evolusjonsteori. Som forklart vil det være fornuftig å komme seg unna en sulten løve, og da gjelder det å enten kjempe mot eller flykte fra. Men dersom blodet spruter ut av underarmen på deg eller en dolk står i magen din, er det tross alt fornuftig å innta horisontalen raskest mulig. Å løpe da innebærer større blodtap og større sannsynlighet for død.

Dermed er råd som det å slappe av eller legge seg ned i forbindelse med eksempelvis vaksinering et dårlig råd, da det er økt aktivering som ville forebygget besvimelse.

Bilde: s-a-m