Kort kommentar til Hjernevask episode 1

Harald Eia hadde i går sin debut som vitenskapsmann på NRK1, i programmet Hjernevask. Fint konsept og fiffig valg av tema, som vel ikke var så provoserende egentlig(?). Enhver som har gått grunnfag i Psykologi har vel hørt argumentene i arv-miljø-debatten opp i mente? 

Det er vanskelig for meg å se hvorfor denne episoden har skapt såpass furore som den gjorde i utgangspunktet. Lorentzen kritiserer Eia for å være «nyfrelst», mens jeg oppfattet han heller som åpen for nye perspektiver. Som å være den som ikke beveger seg i dikotome ytterkanter.

Simon Baron-Cohen er en av de mest anerkjente psykologiske forskerne i dag, og det er derfor ganske utrolig, men samtidig litt fornøyelig, å høre Lorentzen kategorisk devaluere denne forskningen til fordel for at mennesket er født som et «tabula rasa».

Om Simon Baron-Cohen

Tenkte jeg skulle komme med litt ytterligere fakta om en av intevjuobjektene i gårsdagens hjernevask. Simon Baron-Cohen er en av de fremste forskerne på det Autistiske spektrum. Han var medforfatter på et studie som godt kan kalles en klassiker innenfor forskningen på Autisme.

Forsøksprosjektet var ment å skulle teste ut hypotesen om hvorvidt en av kjernekomponentene i Autisme var forstyrret utvikling av «Theory of Mind». «Theory of Mind» vil i meget korte trekk si evnen til å forestille seg hva en annen person tenker og hva som legger grunnlaget for den andre personens handlinger. En egenskap som er viktig i utviklingen av relasjonskompetanse.

I forsøket deltok 3 grupper barn, hvorav en av gruppene var diagnostisert med autisme. Gruppen av barn ble presentert for en situasjon som ligner på den eksemplifisert på denne videoen:

Baron-Cohen og kollegene fant i eksperimentet ut at en stor andel av barna med diagnostisert autisme tok feil på denne oppgaven. De svarte at «Muck-Muck» ville søke etter anda under den røde koppen, selv om «Muck-Muck», siden han var borte da anda ble flyttet, ikke har noen forutsetning for å vite at anda er blitt flyttet på. Av de andre gruppene med barn var det blant annet en gruppe med psykisk utviklingshemming. Størsteparten av denne gruppen mestret denne oppgaven og viste med dette at ToM er en egenskap som i utgangspunktet er differensiert fra det en ellers tenker på som evnenivå.

I hjernevask snakker imidlertid Baron-Cohen mest om hvordan han tror typiske kjønnsforskjeller kan være med på å underbygge en nevrobiologisk og psykologisk forståelse rundt Autisme. Teorien postulerer at autisme kan være et produkt av noe Baron-Cohen kaller «den ekstreme mannehjernen». «Den ekstreme mannehjerne»-teorien rundt autisme ser på autisme for å være på et kontinuum av individuelle forskjeller i populasjonen. Baron-Cohens teori er derfor at autisme bare er en form for ekstrem maskulinitet som kan forklares utifra normalpsykologien, og hvor det er kollisjonen person-miljø som danner grunnlaget for at Autister opplever vesentlige plager. I en verden som vektlegger mer og mer de sosiale egenskapene, vil den «ekstreme mannen» vanskeligere kunne fungere godt. 

Baron-Cohen tenker at testosteronnivå i tidlig alder har en essensiell funksjon i hjernens utvikling.

Ytterligere lesning:

Er du vidt forskjellig fra Lorentzen, og synes at dette virker spennende? Så er isåfall her noen linker til å lese seg opp på temaet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Baron-Cohen

http://en.wikipedia.org/wiki/Empathizing%E2%80%93systemizing_theory

http://www.autismresearchcentre.com/docs/papers/1999_BC_extrememalebrain.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12039606

http://www.scienceinreview.com/2007/extreme-male-brain-autism-linked-to-high-foetal-testosterone-levels.html