Psykologitrivia: Achluofobi – redsel for mørket

Achluofobi, eller mørkredsel, innebærer å ha en gjennomgripende og vedvarende frykt for mørket. Selv om man rasjonelt forstår at mørket ikke utgjør noen reell fare, skaper mørket en så høy aktivering av frykt at mørket unngås.

Til tross for for at mørkredsel er en godt kjent problematikk, finnes det ikke mye litteratur om hverken opprinnelse eller behandling av fenomenet. Dog kan fobien behandles ved bruk av samme prinsipper som man behandler andre typer fobier, ved bruk av kognitiv-atferdsterapeutiske prinsipper. Blant annet eksponeringsterapi.

Les mer om eksponeringsterapi her.