Psykologimyter: «Jeg føler meg så schizofren!»

Denne posten er vel noe tvilsomt plassert under kategorien «myter», men det er i alle fall fortsatt en relativt utbredt oppfatning at det å være schizofren innebærer å ha flere separate personligheter med gjerne motsatte meninger og holdninger. For de som ikke har fått oppklart denne misforståelsen, vil det være en meningsfylt uttalelse å omtale seg som shizofren når man er f.eks. usikker på om man skal bestille kjøtt eller fisk på restaurant.

Den feilaktige bruken av termen stammer trolig fra den greske betydningen av ordet; skhizein (spaltet/splittet) og phren (sinn). Selv om beskrivelser av sykdommen kan spores helt tilbake til et par tusen år f.Kr., ble begrepet schizofreni tatt i bruk for første gang av den sveitsiske psykiateren Eugen Bleuler. Det var ikke observasjonen av spaltete personligheter som var argumentet for begrepet, men heller et forsøk på å navnsette den fragmenterte tenkningen hos mennesker med lidelsen. Vanlige problemer ved schizofreni er abnormale sanseopplevelser og realitetsoppfatning, og mange opplever symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforestyrrelser.

Når folk flest bruker betegnelsen schizofren for å forklare hvordan de har motstridende og/eller sammensatte ønsker, behov eller holdningssett, er det heller en annen psykiatrisk diagnose de trolig forveksler schizofreni med, nemlig multippel personlighetsforstyrrelse (eller dissosiativ identitetsforstyrrelse). Diagnosen er meget omstridt, og et perspektiv på dette kan leses i denne artikkelen hos skepsis.no

Bilde: Clearly Ambiguous