Psykologitrivia: Kognitiv dissonans

Teorien vedrørende kognitiv dissonans (opphavsmann: Leon Festinger) postulerer at individer har en tendens til å søke konsistens i sine kognisjoner (tanker, holdninger, verdier, oppfatninger, meninger). Dissonansen oppstår når ulike kognisjoner står i konflikt med hverandre, som for eksempel når man handler på en måte som ikke stemmer overens med vurderingene. I et tilfelle hvor det oppstår en diskrepans mellom holdninger og atferd er det stor sannsynlighet for at holdningen i etterkant vil tilpasse seg handlingen.

Kognitiv dissonans er ubehagelig, og en søker derfor ofte å fjerne dissonansen på ulike måter. Dette kan gjøres på følgende måter: (1) redusere viktigheten av de dissonante oppfatningene, (2) legge til mer harmoniserende oppfatninger som vipper de dissonante oppfatningene av pinnen, eller (3) endre de dissonante oppfatningene slik at de lenger ikke er inkonsistente.

Jeg lar Zimbardo forklare fenomenet bedre:

YouTube sitt forhåndsvisningsbilde

Les mer om kognitiv dissonans:

Store Norske Leksikon: http://www.snl.no/kognitiv_dissonans/psykologi

Wikipedia (eng): http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance

Forsidebilde: davitydave