Intermetamorfose

Intermetamorfose ble først kommentert av Jean Marie Tusques (1909–1983) (se Brimstedt, 2004). Som det ligger i navnet er det snakk om en forvandling eller omdanning (ofte av ansikter). Her opplever man at en selv eller andre forvandles fysisk og/eller psykisk til noen andre eller noe annet. Brimstedt (2004) viser til eksempler hvor en kvinne med blandingsmisbruk opplevde at hennes mor egentlig var en hest og hun selv var en gris. Selv om dette fenomenet kan være vanskelig å oppdage i det at det opptrer sammen med andre lidelser som schizofreni, og blir borte i neuroleptisk behandling av denne, så går man ut fra at dette er noe som opptrer svært sjeldent og det finnes ingen offisielle tall på det.

Brimstedt, L. (2004). Capgras’ syndrom – ovanlig psykisk störning. Läkartidningen, 9, 792-795.

Forsidebilde: Sheepie Meili@Flickr.com