Terapiformer: Kritikken vedrørende EMDR

EMDR har i den senere tid blitt en av de mer anerkjente behandlingsmetodene for PTSD/traumeproblematikk, hvor den ofte sidestilles med traumefokusert eksponeringsterapi. Teorien som ligger bak behandlingsmetoden, og dens fokus på øyebevegelser, virker fascinerende. Men hva sier kritikerne? Her er nok et intervju med Scott Lilienfeld fra thePsychFiles.

Forsidebilde: darkpatator