Var frenologene inne på noe likevel?

Personlighet kan ikke relateres til kuler og dumper i kraniet, men like fullt forskes det nå på om hvorvidt ulike personlighetstrekk kan relateres til ulike deler i hjernen gjennom fMRI-målinger. Michael Britt, med en videopodcast om temaet fra thePsychFiles med ovennevnte tittel.