Utroskap. Del I: Mistanke

Mistanke

Dette kan være første varselssignalet man opplever om en partner har et forhold på si. Det kan også kjennes som sjalusi for noen. Noen peker på en bestemt person eller bestemt hendelse de mener rettferdiggjør mistanken, mens andre forteller at de ikke har en spesifikk grunn til å være mistenksomme, men klarer ikke å slippe tanken.

 • Jeg føler det er slik, derfor er det slik. Vi mennekser har en lei tendens til å bruke følelser som beviser. Hvis man går i retten og ber om at noen skal bli funnet skyldig i en straffbar handling fordi du føler det veldig sterkt, så vil ikke dette holde. Bruk det heller ikke som et bevis om du har mistanker ovenfor partneren din.
 • Ikke ignorer følelsen. Selv om det ikke nødvendigvis er sant selv om det føles slik, skal du ikke ignorere følelsen. Du kjenner din partner best, og hvis du opplever slike følelser i møte med han eller henne kan det være lurt å utforske disse.
 • Du finner det du leter etter. Man kan bli blind på sin egen hypotese og tar til seg alle bevis for den, men overse andre ting som tyder på det motsatte.

Grunn til mistanke

Det er noen fellestrekk hos de som bedrar sin partner. Dette er ikke noe som kan ses på som konkrete bevis alene, men som i større grad kan skape en grunn til mistanke.

 • Løgn. Utroskap minsker i mange tilfeller sperrene for å ty til løgn, så man kan oppleve at partneren begynner å lyve selv om helt trivielle ting. Skal man lyve så må man også huske godt. Ofte bedre enn man vanligvis er i stand til. Man kan derfor oppleve at forklaringer (eksempelvis på hvor partneren har vært) kan være veldig vage og kanskje selvmotsigende. Forklaringer som kommer på sparket kan ha preg av å være veldig detaljefattige.
 • Endring i humør. Slike uforklarlige endringer kan ha en forklaring som ikke har noe med utroskap å gjøre, men er likevel et tegn på at noe er galt.
 • Mindre interesse. Man kan oppleve at den generelle oppmerksomheten og interessen i partnerens ve og vel blir mindre.
 • Mindre eller ingen sex. Hvis deres seksuelle kontakt brått endrer seg kan det være grunn til å spørre seg selv hvorfor. Det kan også være like mye kvantitet, men parten med mistanken opplever at initativet til partneren forsvinner.
 • Opptatt av utseende. Om din partner blir mye mer opptatt av sitt eget useende på kort tid kan dette være noe som skaper mistanke.
 • Utilgjengelighet. Hvis partneren din plutselig blir mer utilgjengelig i at han eller hun ikke svarer på telefonen som før når du ringer, eller at telefonen som alltid lå på stuebordet, nå blir gjemt hver gang du kommer hjem, kan det være noe eller noen som blir gjemt for deg. På mitt kontor opplever jeg til tider at utroskap har blitt avslørt på uforsiktig bruk av facebook.
 • Kognitiv dissonans. Det kan være følelsesmessig stressende å ha to parallelle forhold gående samtidig hvor man også må passe på hemmeligholdelsen. Dette kan skape en føelsesmessig ubalanse som den som bedrar kan løse ved å:
  • Devaluere forholdet. Man er mer negativ til forholdet og ser større problemer med det enn hva det faktisk er.
  • Emosjonell overkompansering. Den dårlige samvittigheten, eventuelt redselen for å bli oppdaget kommer i uttrykk ved at han eller hun er overfornøyd med forholdet. Mange beskriver dette som ”berg og dalbane humør”.
 • Emosjonelle utbrudd. Om man opplever at partneren blir uforståelig sint i forhold til samtaletemaer hvor slikt sinne eller irritasjon ikke passer seg.

Det poengteres igjen at hver og enkelt av disse fenomenene kan ha forklaringer som ikke har noe med utroskap å gjøre. Har man en hypotese så vil man bruke disse punktene for de er verdt for å bekrefte eller avkrefte den. Innemellom kan det du ser ligne en hest, ha like mange ben som en hest, likt hode som en hest, oppføre seg som en hest, men likevel være et esel. Et annet poeng er at hvis du konfronterer partneren din med dine mistanker og han eller hun nekter? ”Bevisene” dine blir lite verdt i en ord-mot-ord stillingskrig, og jeg tenker det ikke vil ha noe for seg med en slik form for rettsak heller. Uavhengig om det er utroskap i bildet og uavhengig om det blir innrømmet eller ikke om det faktisk er tilfelle, så har dere et tillitsproblem i deres forhold som bør adresseres.

Forsidebilde: ericalm