Utroskap. Del III: Kartlegging av fysiske og emosjonelle reaksjoner.

Fysiske og emosjonelle reaksjoner

Enten det gjelder deg som har vært utro, eller partneren som har blitt bedratt så kan det komme en fysisk (somatisk) og/eller emosjonell reaksjon på det som har skjedd. Disse reaksjonene har jeg sett har vært veldig individuelle. Fra de som trekker litt på skuldrene til de som får en alvorlig psykisk reaksjon. På mitt kontor kommer oftest de som har det så vanskelig at de trenger profesjonell hjelp til å komme seg videre, enten om det er sammen med sin partner eller alene. I forhold til hva mange tror så er det flest menn som er de bedratte når de kommer til mitt kontor. Mange mener det handler om respekt og kjærlighet. Selv (i likhet med Thuen) mener jeg det kan handle om mer fundementale aspekter som utrygghet og sårbarhet. Hvilke følelsesmessige reaksjoner kan man forvente? De mest typiske er:

 • Behov for å få svar. Den bedratte kan bli veldig opptatt av å få vite alt om hva som har skjedd, hvor, når osv. Hvis man trodde man var trygg og hadde kontroll på sine omgivelser og plutselig finner ut at man ikke har det vil man automatisk jobbe for å etablere denne tryggheten igjen slik at verden blir forutsigbar
 • Man kan bli repeterende. Man spør de samme spørsmålene igjen og igjen. Dette ofte for å forsikre seg om at man fortsatt ikke blir bedratt med nye løgner. Tankene trenger noe tid til å venne seg til denne nye virkeligheten så den kan ”henge seg opp” for en kort stund.
 • Fade in/Fade out. Man kan bli opphisset og anklagende det ene øyeblikket, før man blir helt følelsesmessig flat og nummen det andre øyeblikket.
 • Selvbebreidelse. Man kan føle alt er ens egen skyld som nevnt under ”hvordan kunne det skje?”
 • Postraumatiske stressreaksjoner
  • Mareritt. Angst skapende drømmer som kan handle om hendelsen eller noe relatert til den.
  • Flashbacks. Livaktige bilder eller handlingssekvenser som kan komme i form av dagdrømmer.
  • Livaktige minner. Man kan ha minner som kan relateres til utroskapen. Det kan også være falske minner. Ting som huskes til tross for at man ikke var der.
  • Nummenhet. Man kan føle seg helt ”flat” eller nummen følelsesmessig.
  • Isolering. Ting som tidligere var hyggelig og gøy, mister sin sjarm og man trekker seg fra slike aktiviteter.
  • Generell uro og engstelse.

Ut over at man kan reagere i forskjellig grad følelsesmessig så kan man også få kroppslige reaksjoner:

 • Følelse av å ha hjertet i halsen
 • Følelse av å ha en klomp i magen
 • Følelse av å ha et sting i brystet
 • Følelse av at kroppen er anspent
 • Klarer ikke slappe av
 • Klarer ikke konsentrer seg

Medvirkende faktorer til den fysiske og emosjonelle reaksjonen

Selv om man har en ide om hvilke tanker man har om utroskap, og hvordan man eventuelt ville reagert så ser jeg at dette ikke alltid samsvarer med reaksjonen når man står midt i det. Selv om man mistenkte, kan det likevel komme som et sjokk. Faktorer som kan gjøre situasjonen vanskeligere er:

 • Det var overlagt. Hvis man kan argumentere for at det var uaktsomt og et ”uheld”, kan det være enklere å forholde seg til, men var det gjort med viten og vilje kan det være vanskeligere å forstå
 • Utro over tid. På samme måte som punktet over kan det være vanskeligere å forholde seg til om det ikke var en engangshendelse, men noe som strakk seg over tid.
 • Man hadde et problemsløst forhold. Hvis man opplever man har et godt forhold før dette skjer kan det være vanskeligere å takle enn hvis man opplever at forholdet har hatt problemer over en periode. Kvinner er mer tilbøyelige til å være utro fordi forholdet ikke fungerer, mann er mer tilbøyelige til å være utro til tross for at forholdet fungerer.
 • Løgn. Hvis det var mye løgn involvert for å dekke over utroskapen kan dette gjøre det ytterligere vanskelig. Da blir man dobbelt sveket med utroskap kombinert med mye løgn.
 • Andre får det man selv savner. Hvis elskeren eller elskerinnen får noe av partneren som man selv har savnet i forholdet, om det er oppmerksomhet eller sex, kan dette være vanskelig å komme over.
 • Andres kjennskap til utroskapen. Hvis andre har kjent til utroskapen så kan dette gjøre situasjonen vanskeligere ved at det på en måte har blitt offentlig kjent at en har blitt behandlet respektløst.
 • Seksuell overførbar sykdom. Hvis man påfører eller blir påført en kjønnssykdom kan dette ofte gjøre situasjonen vanskeligere.
 • Graviditet. Hvis elskerinnen har blitt gravid på grunn av hans utroskap, kompliseres situasjonen. Hvis man selv er gravid når dette avsløres kan det også være en belastning.
 • Elsker/elskerinne i nærmiljøet. Det kan være konfliktfullt for den bedratte hvis den utro fortsatt jobber eller av en eller annen grunn er nødt til å omgåes den tredje part.
 • Mangel på støtte. Den som er bedratt kan mangle et sosialt nettverk eller ha andre støttepersonen rundt seg.
 • Personlighetstrekk. Hvis man er en person som har vanskeligheter med avvisning, høy rettferdighetssans, sårbar osv. kan man ta det faktum at partneren er utro tungt.
 • Økonomiske vansker. Har man god råd kan man ha andre muligheter til å meste situasjonen (om man eksempelvis har behov for å flytte ut og bo alene en periode) enn om man har dårlig råd.
 • Somatisk syk. Har man en kronisk somatisk sykdom så kan det bli ekstra vanskelig og også håndtere problematikken rundt utroskap.

Jeg har notert ned de vanligste ekstrabelastningene her. Det kan også være flere som jeg ikke har møtt, og jeg erkjenner at denne listen kan gjøres svært lang.

Forsidebilde: virtusincertus