Biologi og biologisme: Konklusjoner

Om evolusjonspsykologiserien:

Med tillatelse fra redaksjonen i Impuls (et psykologisk magasin utgitt ved UiO) og artikkelforfatter Leif Edward Ottesen Kennair (Førsteamanuensis og instituttleder ved Psykologisk Institutt, NTNU), har vi nå æren av å kunne presentere en serie om evolusjonspsykologi, basert på to lengre artikler som tidligere er publisert i ovennevnte tidsskrift. Artiklene, med navn: “Hvorfor er evolusjonspsykologi viktig?” og “Biofobi og biologisme” er fra henholdsvis 2007 og 2008.

Konklusjoner

De ?este psykologer har godt av en oppfriskning av forskning innen biologiske tilnærminger og analysenivåer innen psykologien. Det er samtidig viktig for en stor del av de akademisk ansatte psykologene å arbeide med sine implisitte motforestillinger mot biologiske perspektiver. Eksplisitte motforestillinger må luftes ut oftere i åpne debatter – de gjentas for ofte i lukkede sirkler preget av gruppetenkning og konformitet. Hovedproblemet er at dette hindrer vitenskapelig fremgang – all den tid disse fordommene er feilaktige. Implementering av biologiske perspektiver, som for eksempel evolusjonspsykologiske modeller, kunne øke forståelsen av menneskets natur (og dermed atferd) innen en lang rekke fag – ikke bare psykologien (Kennair, 2007a; Petersen & Kennair, submitted).

Siden 70- og 80-tallet har de ?este påstandene fra motstandere av biologiske perspektiver blitt imøtegått av både teoretisk og empirisk forskning (Kennair, 2002a; Pinker, 2002). Samtidig har argumentene stadig blitt gjentatt. På tross av uttallige tilbakevisninger – fra Wilson (1975) og Dawkins (1985) via Kennair (2002b) og Kurzban (2002) til Hagen (2005) – så gjentas argumentene fortsatt både internasjonalt (Allen et al., 1975, 1976; Dupré, 2001; Gould, 1997; Gould & Lewontin, 1979; Horgan, 1995; Rose, Lewontin & Kamin, 1984; Rose & Rose, 2001) og i Norge (for eksempel Eriksen, 2000; Stenvold, 2000; Svendsen, 2002). På grunn av denne ubegrunnede kritikken har mange forskere og teoretikere blitt hindret i å tenke bestemte tanker og forske på enkelte temaer (se Silverman, 2003; Thayer, 2004) – både på grunn av direkte sensur, og fordi disse ideene har blitt gjentatt ukritisk så lenge at de nå antas av mange for å være sannheter.

Dette kan ha forhindret faglig utvikling innen en rekke fag. Man kan bare anbefale at man overkommer sin egen og sitt eget fags biofobi og bionaivitet. Det ligger et løfte om faglig utvikling i dette – det er uansett den rette akademiske holdningen, på tvers av og overordnet annen ideologi!

Referanseliste

Alford, J. R., & Hibbing, J. R. (2006). Is politics in our genes? Politik, 9(4), 26-35.

Allen, E., Beckwith, B., Beckwith, J., Chorover, S., Culver, D., Duncan, M., Gould, S., Hubbard, R., Inouye, H., Leeds, A., Lewontin, R., Madansky, C., Miller, L., Pyeritz, R., Rosenthal, M., & Schreier, H. (1975). Against “Sociobiology”. New York Review of Books, 22, 43-44.

Allen, L. et al. (Sociobiology Study Group of Science for the People) (1976). Sociobiology: Another biological determinism. BioScience, 26, 182+184-186

Bateson, P. (1986). Sociobiology and human politics. I S. Rose & L. Appaganesi (red.), Science and beyond. (s. 79-99). Oxford, UK: Blackwell.

Buss, D. M. & Haselton, M. G. (2005). The evolution of jealousy: A response to Buller. Trends in Cognitive Sciences, 9, 506-507.

Buss, D. M. (2004). Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind (2nd ed.). Boston: Pearson.

Buss, D. M. (Ed.) (2005). The handbook of evolutionary psychology. Hoboken, NJ: John Wiley.

Cosmides, L. (1989). The logic of social exchange: Has natural selection shaped how humans reason? Studies with the Wason selection task. Cognition, 31, 187–276.

Cosmides, L., Tooby, J. & Kurzban, R. (2003). Perceptions of race. Trends in Cognitive Sciences, 7(4), 173-179.

Daly, M., & Wilson, M. (1988). Homicide. New York: Aldine De Gruyter.

Dawkins, R. (1985). Review of Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature by Steven Rose, Leon J. Kamin and R.C. Lewontin. From “Sociobiology: The debate continues”, New Scientist, 24 January.

Dupré, J. (2001). Human nature and the limits of science. Oxford: Oxford University Press.

Eriksen, T. H. (2000). Snørr og barter i evolusjonspsykologien. Samtiden, 111, 20-36.

Gilbert, P. (1995). Biopsychosocial approaches and evolutionary theory as aids to integration in clinical psychology and psychotherapy. Clinical Psychology and Psychotherapy, 2, 135- 156.

Gould, S. J. (1997). Darwinian fundamentalism. New York Review of Books, June 12.

Gould, S. J., & Lewontin, R. C. (1979). The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: A critique of the adaptationist programme. Proceedings of the Royal Society of London, B 205, 581-598.

Guze, S. B. (1989). Biological psychiatry: is there any other kind? Psychological Medicine, 19, 315-23.

Hagen, E. H. (2005). Controversial issues in evolutionary psychology. I D. M. Buss (Ed). The handbook of evolutionary psychology (s. 145-173). Wiley: Hoboken, NJ.

Hamilton, W. D. (1964a). The genetical evolution of social behaviour I. Journal of Theoretical Biology, 7, 1-16.

Hamilton, W. D. (1964b). The genetical evolution of social behaviour II. Journal of Theoretical Biology, 7, 17-52.

Hamilton, D.L., Stroessner, S.J., & Driscoll, D.M. (1994). Social cognition and the study of stereotyping. In P.G. Devine, D.L. Hamilton, & T.M. Ostrom (Eds.), Social cognition: Impact on social psychology (pp. 292-323). San Diego, CA: Academic Press, Inc.

Horgan, J. (1995). The new social darwinists. Scienti?c American, 273(4), 150-157.

Kandel, E.R. (1998). A new intellectual framework for psychiatry. American Journal of Psychiatry, 155, 457-469.

Kennair, L. E. O. (2002a). Evolutionary psychology: An emerging integrative perspective within the science and practice of psychology. Human Nature Review, 2, 17-61. http://www.human-nature.com/nibbs/02/ep.pdf

Kennair, L. E. O. (2002b). Review of Human nature and the limits of science by John Dupré. Human Nature Review, 2, 7-16. http://human-nature.com/nibbs/02/leok.html

Kennair, L. E. O. (2003). Evolutionary psychology and psychopathology. Current Opinion in Psychiatry, 16, 691-699.

Kennair, L. E. O. (2004). Evolusjonspsykologi: En innføring i menneskets natur. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Kennair, L. E. O. (2006). Editorial: Evolutionary political science? Why not! Politik, 9(4), 56-60.

Kennair, L. E. O. (2007a). Statsvitenskap og evolusjonspsykologi: På tide å inkludere studiet av menneskets biologiske natur? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 23, 54-75.

Kennair, L. E. O. (2007b). Hvorfor er evolusjonspsykologi viktig? Impuls, 61(2), 34-43.

Kurzban, R. (2002). Alas poor evolutionary psychology: Unfairly accused, unjustly condemned. Human Nature Review, 2, 99-109.

Kurzban, R., Tooby, J. & Cosmides, L. (2001). Can race be erased? Coalitional computation and social categorization. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(26), 15387-15392.

Masters, R. D., Hone, B., & Doshi, A. (1998). Environmental pollution, neurotoxicity, and criminal violence (pp 13 – 48). In J. Rose (Ed.) Environmental toxicology: current developments. Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers.

Mazur, A. (2004). Believers and disbelievers in evolution. Politics and the Life Siences, 23 (2), 55-61.

Nesse, R. M., & Williams, G. C. (1996). Why we get sick: The new science of Darwinian medicine. New York: Vintage Books.

Petersen, M. B., & Kennair, L. E. O. (submitted). Evolutionary Political Science – Combining Evolutionary Psychology and the Social Sciences.

Pinker, S. (2002). The blank slate: The modern denial of human nature. London: Penguin/ Allen Lane. Plomin, R., DeFries, J. C., McClearn, G. E., & McGuf?n, P. (2000). Behavioral genetics. 4th ed. New York: Worth Publishers.

Ridley, M. (2002). ‘Alas poor evolutionary psychology’ by Robert Kurzban [letter to the editor]. Human Nature Review, 2, 118.

Rose, H., & Rose, S. (Eds.). (2001). Alas Poor Darwin: Escaping Evolutionary Psychology. London: Vintage.

Rose, S., Lewontin, R. C., & Kamin, L. J. (1984). Not in our genes: Biology, ideology and human nature. Harmondsworth, UK: Penguin.

Segerstråle, U. (2001). Defenders of the truth: the sociobiology debate. Oxford: Oxford University Press.

Silverman, I. (2003). Confessions of a closet sociobiologist: Personal perspectives on the Darwinian movement in psychology. Evolutionary Psychology, 1, 1-9.

Stenvoll, D. (2000). Biologisering av samfunnsvitenskapene? Bergen: LOS-senter Notat 0013.

Stone, V., Cosmides, L., Tooby, J., Kroll, N., & Knight, R. (2002). Selective Impairment of Reasoning About Social Exchange in a Patient with Bilateral Limbic System Damage. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99, 11531-11536.

Svendsen, L. Fr. (2002). Evolusjonspsykologiens bortforklaring av manifeste motiver. Impuls, 56(2/3), 89-98.

Thayer, B. A. (2004). Evolution and the American social sciences: An evolutionary social scientist’s view. Politics and the Life Sciences, 23, 1-11.

Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual selection. In B. Campbell (Ed.), Sexual selection and the descent of man, 1871-1971 (pp. 136-179). Chicago: Aldine.

Turkheimer, E. (2000). Three laws of behaviour genetics and what they mean. Current Directions in Psychological Science, 9, 160-164.

Tybur, J. M., Miller, G. F., & Gangestad, S. W. (in press). Testing the controversy: An empirical examination of adaptationists’ towards politics and science. Human Nature, 18(4), 313-328.

Wegner, D. M., & Bargh, J. A. (1998). Control and automaticity in social life. I D. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Red.), Handbook of social psychology, 4. utg., Vol. 1, (s. 446-496). New York: McGraw-Hill.

Wilder, E. I., & Watt, T. T. (2002). Risky parental behavior and adolescent sexual behavior at ?rst coitus. The Milbank Quarterly, 80, 481-524.

Wilson, D.S. (1994). Adaptive genetic variation and human evolutionary psychology. Ethology and Sociobiology, 15, 219-35.

Wilson, E. O. (1975). For sociobiology. The New York Review of Books, 22(20), November 13.

Wrangham, R. W. (1999). The evolution of coalitionary killing. Yearbook of Physical Anthropology, 42, 1–30.

Forsidebilde: quapan