Intensiv dynamisk korttidsterapi

ISTDP som behandlingsmetode bygger på en metapsykologi om patologiutvikling basert på teori om tilknytning samt emosjonelle effekter av ødelagte tilknytningsbånd og relasjonstraumer i tillegg til empiriske effekt- og prosesstudier.

Alvorlige brudd på tilknytning kan føre til en strøm av komplekse følelser (smerte, sorg, raseri, skyld etc.) som kan bli blokkert og unngått grunnet angsten/ubehaget de aktiverer. Aktivering av angst følger av at disse komplekse følelsene er rettet mot primære tilknytningspersoner og derfor oppleves konfliktfylte. Ubehaget ved angsten trigger så atferdsmessig unngåelse av stimuli eller følelser, med andre ord – forsvar.

Ved senere livshendelser eller interpersonlig kontakt kan disse følelsene på samme måte aktivere angst (fysiologiske autonome responser) og avverger/forsvar for å dempe denne angsten. Denne grunnleggende oppdagelse ble avledet fra intensive studier av videovignetter av HabibDavanloo sine egne pasienter i 1960-70 årene.

Forsvaret/avvergene, kanskje helt ubevisst for personen, kan medføre ødelagte relasjoner, fysiske symptomer og en rekke psykiske symptomer. En stor andel av pasienter med angst, depresjon, rusmiddelbruk og mellommenneskelige problemer har denne emosjonelle blokkering som problem.

Blokkering av følelser kan videre føre til negative helseeffekter på en mengde fysiologiske systemer inkludert gastrointestinal systemet, hjerte-kar systemet, åndedretts systemet, immunsystemet samt muskler og hud.

I tillegg er disse problemene kjente årsaker til uførhet og sekundær depresjon.

Behandlingen i ISTDP, som er designet av Habib Davanloo, er først å gjøre pasientene kjent med disse ubevisste prosesser av følelser – angst – forsvar for så å hjelpe dem til å overvinne emosjonelle blokkeringer. Dette vil ofte bety et fokus på følelser pasienten har her og nå i intervjuet og identifisering av hvordan pasienten blokkerer disse overfor terapeut i behandling(forsvar mot følelsesmessig nærhet) etterfulgt av systematisk utfordring av disse patoligiskapende mekanismene.

Når disse følelsene blir opplevd vises en rask og markant nedgang i kroppslig spenning, angst og andre fysiske symptomer samt forsvar. Dermed får pasienten og terapeuten en tydelig forståelse av de emosjonelle krefter som aktiverte angst og som forsvaret var rettet mot. Deretter kan en helbredende prosess oppstå der det tidligere unngåtte følelser blir erfart og arbeidet gjennom. Ofte vil et enkelt tilfelle av gjennombrudd av følelser være nok til å få stor symptombedring, mens i de fleste tilfeller er serie av disse nødvendige for å oppnå større atferds- og karakterendringer.

Dersom pasienten har svært lav toleranse for angst vil terapeuten bruke en gradert teknikk med kognitivt og psykodeukativt fokus for å bygge økt kapasitet før fokus på og gjennombrudd av følelser.

På slutten av en vellykket behandling er det fravær av angst og forsvar slik at klienten står fritt til å utvikle seg og sitt potensiale på sentrale livsområder uten blokkeringer av adaptive og vitaliserende følelser.

Denne behandlingen og varianter av det har vært omfattende undersøkt og vises effektivt med pasienter med depresjon, angst, somatisering, rusmiddelmisbruk, spiseforstyrrelser og personlighetsproblemer.

Konferanse i ISTDP i februar/mars

I februar/mars 2011 organiserer Norsk Forening for ISTDP den første Nordiske Konferansen i ISTDP i Drammen, i samarbeid med foreningen i Danmark, utdanningsgrupper i Sverige, og DPS Døgnenheten i Drammen. Det vil være den anerkjente kliniske psykologen, Patricia Coughlin Della Selva, Ph.D, og Jon Frederickson, MSW, som presenterer metoden og sitt kliniske arbeide. Påmedlingsfristen er 15. januar! For mer informasjon om program og påmelding, se http://www.istdp.no/?s=seminarer.