Video: Hayes om bakgrunnen for Aksept og forpliktelsesterapi

Steven Hayes, opphavsmannen bak Aksept og forpliktelsesterapi, om litt av bakgrunnen for framveksten av ACT og lignende terapiretninger. Se under for å finne de andre artiklene om ACT.