Gratis innføring i ACT gjennom podcast

Podcasten ACT in Context, ledet av John Dehlin og Jennifer Plumb, har som formål å gi en innføring i historien og utviklingen av Aksept og forpliktelsesterapi. Podcasten skal gi en grundig og bred innføring i ACT-modellens ulike bestanddeler. Målgruppen for podcasten er imidlertid noe bred, da den forsøker å rette seg mot både klienter og terapeuter, men samtidig skaper dette en fin åpenhet og gjennomsiktighet i forhold til terapiformen, som også gjenspeiler terapiformen i seg selv.

Undertegnede har bare vært igjennom de tre første podcastene hvor fokus har vært på en introduksjon til terapiformen. En introduksjon som kanskje har vært litt rotete og preget av at de også ønsker at vi som lyttere skal bli kjent med programlederne. Uansett er tematikken og prosjektet lovende.

Du finner mer informasjon om podcasten her: http://contextualpsychology.org/podcast

Les også mer om Aksept og forpliktelsesterapi:

Følg også #dagenspodcast på Twitter for flere tips (denne får du også oppdateringer fra i høyre marg her på bloggen).