Tankefeil – Post hoc ergo propter hoc

Å diskutere er ikke lett. Et problem er at du kan være feilinformert, altså at dine argumenter bygger på faktafeil. Et annet problem som kan oppstå er at din resonnering og logikk bryter sammen.

I denne serien ønsker jeg å gi noen eksempler på vanlige «logical fallacies», eller tankefeil, som de fleste av oss av og til er offer for. Ofte er ikke avsender klar over at en tankefeil er begått, mens andre ganger gjøres feilen med overlegg for å vinne diskusjonen for enhver pris.  Lær deg å gjenkjenne brister i din egen og andres argumentasjon, og bli ærligere og mer logisk i dine diskusjoner!

Et resonnement eller en argumentasjon er et eller flere premiss som fører fram til  en konklusjon. Et eksempel er: «Alle svensker er mennesker. Alle mennesker er dødelige. Derfor er alle svensker dødelige».  Dette er en valid argumentasjon. Et annet eksempel er: «Bjarne satte seg inn i bilen min, deretter punkterte bilen. Bilen punkterte fordi Bjarne satte seg inn i bilen». Dette er ikke en valid argumentasjon. Vi skal se på flere slike i tankefeil-serien, og hvorfor de ikke er valide.

Post hoc ergo propter hoc

Fra latin «etter dette, derfor på grunn av dette», er en meget vanlig tankefeil. Resonnementet vedrørende Bjarne og den punkterte bilen over er et eksempel på dette. Den logiske svikten består i at fordi noe (B) inntreffer etter noe annet (A), konkluderes det med at A er årsaken til B. Noen ganger er dette korrekt, men argumentasjonen i seg selv er ikke et bevis for at det er tilfellet.

Noen eksempler:

«Hanen galer, og deretter står solen opp. Derfor er hanen årsaken til at solen står opp»

«Tre dager etter at jeg var til healeren min, ble forkjølelsen min borte»

«Autisme er synlig først i den alderen barn får vaksiner, derfor er vaksiner årsaken til autisme»

«Horoskopet mitt sa at jeg kom til å finne rikdom i dag. Ved lunsj glemte kassadamen å ta betalt. Horoskopet var korrekt!»

For oss mennesker er det naturlig å lete etter sammenhenger og å etterstrebe logikk og sammenheng. Derfor er nettopp denne tankefeilen veldig vanlig, og det er av og til vanskelig å overbevise avsender at resonnementet kan være feil. Når hendelser oppstår nært i tid, er det lett å gjøre kortslutningen at det også er en årsak der.