Tankefeil – Ad hominem

Å diskutere er ikke lett. Et problem er at du kan være feilinformert, altså at dine argumenter bygger på faktafeil. Et annet problem som kan oppstå er at din resonnering og logikk bryter sammen.

I denne serien ønsker jeg å gi noen eksempler på vanlige «logical fallacies», eller tankefeil, som de fleste av oss av og til er offer for. Ofte er ikke avsender klar over at en tankefeil er begått, mens andre ganger gjøres feilen med overlegg for å vinne diskusjonen for enhver pris.  Lær deg å gjenkjenne brister i din egen og andres argumentasjon, og bli ærligere og mer logisk i dine diskusjoner!

Et resonnement eller en argumentasjon er et eller flere premiss som fører fram til  en konklusjon. Et eksempel er: «Alle svensker er mennesker. Alle mennesker er dødelige. Derfor er alle svensker dødelige».  Dette er en valid argumentasjon. Et annet eksempel er: «Bjarne satte seg inn i bilen min, deretter punkterte bilen. Bilen punkterte fordi Bjarne satte seg inn i bilen». Dette er ikke en valid argumentasjon. Vi skal se på flere slike i tankefeil-serien, og hvorfor de ikke er valide.

Ad hominem

Ad hominem, eller «mot mennesket», er et argument hvor avsender går til personangrep framfor å adressere personens argument. Å kritisere motstanderen fører oss naturligvis ikke nærmere en sann forståelse av det tema som diskuteres. Noen eksempler på Ad hominem er:

«Du kan ikke stole på skrullinger som tror på UFO»

«Hvordan kan du være imot innvandring, når du egentlig er svenske selv?»

Ad hominem har også noen undergrupper. En variant kalles «Poisoning the well», og omhandler når avsender forsøker å vinne diskusjonen ved å knytte motparten til noe som kan oppfattes som negativt, som hvis ateister sidestilles med nazister i en religionsdiskusjon, eller når det hevdes at det at motparten har vært straffedømt gjør at hans argumenter har mindre verdi.

Som med mange av tankefeilene, er det viktig å understreke at argumentet kan være korrekt (f.eks. at den straffedømte tar feil), men at resonnementet likevel er feil (han tar ikke feil på grunn av at han er straffedømt).