Tankefeil – No true scotsman

Å diskutere er ikke lett. Et problem er at du kan være feilinformert, altså at dine argumenter bygger på faktafeil. Et annet problem som kan oppstå er at din resonnering og logikk bryter sammen.

I denne serien ønsker jeg å gi noen eksempler på vanlige «logical fallacies», eller tankefeil, som de fleste av oss av og til er offer for. Ofte er ikke avsender klar over at en tankefeil er begått, mens andre ganger gjøres feilen med overlegg for å vinne diskusjonen for enhver pris.  Lær deg å gjenkjenne brister i din egen og andres argumentasjon, og bli ærligere og mer logisk i dine diskusjoner!

Et resonnement eller en argumentasjon er et eller flere premiss som fører fram til  en konklusjon. Et eksempel er: «Alle svensker er mennesker. Alle mennesker er dødelige. Derfor er alle svensker dødelige».  Dette er en valid argumentasjon. Et annet eksempel er: «Bjarne satte seg inn i bilen min, deretter punkterte bilen. Bilen punkterte fordi Bjarne satte seg inn i bilen». Dette er ikke en valid argumentasjon. Vi skal se på flere slike i tankefeil-serien, og hvorfor de ikke er valide.

No true scotsman

No true scotsman er en variant av en sirkulær resonnering, hvor uønskede karakteristikker knyttet til en gruppe unngås ved at gruppen redefineres slik at disse karakteristikkene ekskluderes. Et eksempel kan belyse dette:

Person A: «Alle skotter drikker whisky»

Person B: «Ian er skotte, og han drikker ikke whisky»

Person A: «Alle _ekte_ skotter drikker whisky»

Eksempler er vanlige i f.eks. diskusjoner rundt religion («ingen _ekte_ kristne gjør slike umoralske ting») eller alternativ behandling («hvis du ikke ble bedre, var han ikke en _ekte_ healer»). Vi ender opp med en uenighet om hvordan enkelte ting skal defineres (skotter, kristne, healere), som dermed gjør diskusjonen vanskelig, da argumenter fra motparten enkelt kan avvises ved å hevde argumentet ikke gjelder denne _ekte_ gruppen.