Tankefeil – Moving the goalposts

Å diskutere er ikke lett. Et problem er at du kan være feilinformert, altså at dine argumenter bygger på faktafeil. Et annet problem som kan oppstå er at din resonnering og logikk bryter sammen.

I denne serien ønsker jeg å gi noen eksempler på vanlige «logical fallacies», eller tankefeil, som de fleste av oss av og til er offer for. Ofte er ikke avsender klar over at en tankefeil er begått, mens andre ganger gjøres feilen med overlegg for å vinne diskusjonen for enhver pris.  Lær deg å gjenkjenne brister i din egen og andres argumentasjon, og bli ærligere og mer logisk i dine diskusjoner!

Et resonnement eller en argumentasjon er et eller flere premiss som fører fram til  en konklusjon. Et eksempel er: «Alle svensker er mennesker. Alle mennesker er dødelige. Derfor er alle svensker dødelige».  Dette er en valid argumentasjon. Et annet eksempel er: «Bjarne satte seg inn i bilen min, deretter punkterte bilen. Bilen punkterte fordi Bjarne satte seg inn i bilen». Dette er ikke en valid argumentasjon. Vi skal se på flere slike i tankefeil-serien, og hvorfor de ikke er valide.

Moving the goalposts

Moving the goalposts er en tankefeil hvor tidligere avklarte kriterier for om påstanden er adekvat bevist endres enten underveis eller i etterkant av diskusjonen, slik at påstanden fortsatt ikke er tilstrekkelig besvart. Man kommer derfor aldri i mål med diskusjonen fordi den aldri kan besvares godt nok. Et eksempel:

Person A: «C-vitaminer forhindrer forkjølelse»

Person B: «Hva med da du tok C-vitaminer og likevel ble syk?»

Person A: «Vel, jeg hadde blitt mye sykere om jeg ikke hadde tatt C-vitaminer»

Som de fleste tankefeil, er det lett å bli offer for en slik måte å argumentere på. En grei huskeregel er å etterspørre en definisjon av påstand og påkrevd motbevis tidlig i diskusjonen.