Tankefeil – Middle ground

Å diskutere er ikke lett. Et problem er at du kan være feilinformert, altså at dine argumenter bygger på faktafeil. Et annet problem som kan oppstå er at din resonnering og logikk bryter sammen.

I denne serien ønsker jeg å gi noen eksempler på vanlige «logical fallacies», eller tankefeil, som de fleste av oss av og til er offer for. Ofte er ikke avsender klar over at en tankefeil er begått, mens andre ganger gjøres feilen med overlegg for å vinne diskusjonen for enhver pris.  Lær deg å gjenkjenne brister i din egen og andres argumentasjon, og bli ærligere og mer logisk i dine diskusjoner!

Et resonnement eller en argumentasjon er et eller flere premiss som fører fram til  en konklusjon. Et eksempel er: «Alle svensker er mennesker. Alle mennesker er dødelige. Derfor er alle svensker dødelige».  Dette er en valid argumentasjon. Et annet eksempel er: «Bjarne satte seg inn i bilen min, deretter punkterte bilen. Bilen punkterte fordi Bjarne satte seg inn i bilen». Dette er ikke en valid argumentasjon. Vi skal se på flere slike i tankefeil-serien, og hvorfor de ikke er valide.

Middle ground

I debatter ønskes det gjerne å få presentert flere sider av en sak som diskuteres. Middle ground er en tankefeil, hvor det antas at et kompromiss, eller midtpunktet mellom to ekstremer må være sannheten. Noen ganger kan dette være korrekt, men ikke alltid. Uansett vil det at det faktisk finnes to ytterpunkt, aldri være bevis for at midtpunktet er korrekt. Få ville i dag godtatt at bare fordi det fortsatt eksisterer mennesker som hevder at jorden er flat, er dette en standpunkt vi seriøst bør vurdere i avgjørelsen om jorden er flat eller rund. Et eksempel på tankefeilen Middle ground:

«Arne sa at vaksiner fører til autisme, mens legen min sier at dette er motbevist i forskningen. Så jeg regner med at noen barn kan få autisme av vaksine, men sikkert ikke alle»

Når det gjelder vitenskap, avgjøres diskusjonen med fakta og bevis, det er ikke en demokratisk avgjørelse.