Konferanse i Performing Arts Health i Namsos

NUMI (Norsk UnderholdningsMedisinsk Institutt) arrangerer konferanse om både helse i underholdningsbransjen og musikk og helse den 1. og 2. november. Jeg er invitert for å snakke om mitt phd-prosjekt, samt snakke om en artikkel vi nylig har fått publisert om bruk av kulturelle aktiviteter (denne gang: korsang) som arbeidsmiljøintervensjon i organisasjoner. Artikkelen kan sees her: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17533015.2012.727838

Trykk på bildet under for å se programmet fra den første NUMI-konferansen.

Mer informasjon og påmeldingsmuligheter finnes her: http://www.numi.no/?p=386