Pilotlansering: Psykologiappen

Høsten 2009 opprettet Jonas Vaag psykologibloggen sammen med Jan-Ole Hesselberg og Tommy Mangerud. Bloggen skulle være en psykologifaglig kilde til fagutøvere, studenter og øvrige personer med interesse for psykologifaget. Samtidig med psykologibloggen kom Webpsykologen. Etterhvert har det også kommet en rekke andre gode norske og nordiske kilder til psykologifaglig kunnskap på nett. I tillegg finnes det en hel rekke gode internasjonale blogger, podcaster og videokilder til psykologifaget som det er verdt å følge med på.

Det er med bakgrunn i dette at Psykologiappen snart lanseres i iTunes App Store og Google Play. Appen er ment å skulle være en lett tilgjengelig kilde til psykologi som samler en del av det som finnes på nett. For å lage den beste applikasjonen ønskes det imidlertid tips til kilder som det kan være relevant å legge til. Dere oppfordres derfor til å sende tips om kilder gjennom applikasjonen.

I påvente av iPhone og Androidversjonen kan man allerede forsøke piloten (web-versjonen) av applikasjonen på følgende adresse: http://m.psykologibloggen.no/ (gå inn på denne via mobiltelefonen din). Gjennom å lagre denne vil applikasjonen ha noenlunde samme funksjonalitet som den forekommende versjonen.

Få oppdateringer gjennom Psykologiappens side på facebook: Trykk her

Følg @jerv1 på twitter.