Dagens perseptuelle triks

Menneskets perseptuelle prosessering, dvs. hvordan vi er oppmerksomme på, tar inn og fortolker sensoriske input, er full av feilkilder. For å forholde oss til verden rundt oss er vi nødt til å kunne være selektivt oppmerksomme, ellers hadde vi blitt overveldet av de sensoriske inntrykkene vi har rundt oss. Her følger dagens perseptuelle triks som eksemplifiserer dette. En nyinnspilling av en ofte vist videosekvens på grunnutdanningen i psykologi.

Forsidebilde: freewine@flickr.com