Klassiker: Stanley Milgram – lydighet

Hvor lydig er et menneske når det møter autoriteter? Stanley Milgram tok oppdraget å finne det ut. Her er en nyinnspilling av det hele fra BBC.

Ønsker du å vite mer om eksperimentet?

Her er link til norsk og engelsk wikipedia.

Forsidebilde: Diego Cupolo@flickr.com