Spør oss

Temaene som omfattes av psykologifaget er mange. I denne spalten tar vi imot dine spørsmål, enten det gjelder teori, praksis eller studier.

Vi kan ikke love at alle spørsmålene blir publisert eller besvart. Spørsmålene som blir besvart vil bli publisert på bloggen. Videre ber vi om at konkrete spørsmål om hjelp rettes til din fastlege og at informasjonen som sendes oss ikke er sensitiv.

Spørsmålene dine kan du sende til psykologibloggen@gmail.com

Forsidebilde: stefan baudy@flickr.com