Metodeserien: Grounded Theory

Om metodeserien: Utvilsomt en serie for spesielt interesserte, men samtidig en mulighet til å få en oversikt over ulike psykologiske forskningsmetoder uten å måtte lese haugevis med metodelitteratur. Vi starter denne gangen med en liten snutt om Grounded Theory, en metode innenfor det kvalitative forskningsparadigmet. Historien bak analysemetoden Grounded theory er en anerkjent analysemetode innenfor […]