Fride spør: Hvordan bli psykolog?

Det er tydelig at Fride har tenkt mer enn hva jeg gjorde, før jeg skulle studere psykologi, og hun stiller spørsmål som er over gjennomsnittlig intelligente.