Lederskapsserien: Viktigheten av det psykososiale i oljesektoren

Hvorfor det psykososiale er viktig ved innføring av ny boreteknologi! En borers arbeidshverdag er i dag kompleks med et stort ansvar og innbefatter et ekstremt arbeidsmiljø sett i forhold til risiko på arbeidsplassen, men i likhet med de fleste andre bransjer, er også oljeindustrien i utvikling. Nye teknologiske nyvinninger finner stadig veien til operatørene på […]

Konflikter på en servicearbeidsplass i reiselivsnæringen der alle smiler?

I dag er det en stadig stigning i antall servicearbeidsplasser, og en naturlig konsekvens er at yrkesgruppen serviceansatte blir større (Forseth, 2005; Norman, 2000). Av den grunn er det for organisasjonspsykologien spennende å ta en nærmere titt på arbeidsforholdene til medarbeiderne i denne bransjen. Bare en kjapp avklaring aller først: virksomheter som betraktes som servicebedrifter […]