Hjelp, jeg skal skrive hovedoppgave!

Line skal skrive hovedoppgave og sliter med å finne en problemstilling. Hun ønsker å skrive om mentalisering, men aner ikke hvordan hun skal vinkle det.

Fride spør: Hvordan bli psykolog?

Det er tydelig at Fride har tenkt mer enn hva jeg gjorde, før jeg skulle studere psykologi, og hun stiller spørsmål som er over gjennomsnittlig intelligente.

Spør oss

Spør oss om alt som har med psykologi å gjøre