Har leger og psykologer alvorlige lærevansker?

Denne artikkelen ble først publisert den 03.12.09. Du skulle kanskje tro at leger og psykologer er kunnskapsrike, reflekterte, nøyaktige, æreskjære og dyktige i jobben sin? Jeg skal i dette innlegget gi deg noen fakta som dessverre trolig vil få deg til å betvile dette. Det norske helsevesenet Organiseringen av det norske helsevesenet er bygget rundt […]

Historisk: Skinner mot Chomsky Skinner mot Chomsky

B.F. Skinner grunnla den retningen eller det perspektivet innen psykologi som kalles atferdsanalyse, og regnes av mange som det 20. århundres mest innflytelsesrike psykolog. Imidlertid er atferdsanalysen kommet i betydelig vanry de siste mange år. Det sies ofte at den kjente lingvisten og samfunnskritikeren Noam Chomsky i 1959 knuste atferdsanalysen i sin anmeldelse av Skinners […]

Systemisk overlapping

På sykehus, institusjoner, distriktspsykiatriske avdelinger, fengsler og mange andre steder hvor et skift blir avløst av et annet vil det første skiftet videreføre kunnskap eller erfaringer til det neste. Denne overføringen kalles i mange sammenhenger overlapping. Barry Mason (1994) undersøkte hvordan disse overlappene ble gjennomført og hvordan informasjon som ble gitt videre. Han fant at […]

Biologi og biologisme: Konklusjoner

Om evolusjonspsykologiserien: Med tillatelse fra redaksjonen i Impuls (et psykologisk magasin utgitt ved UiO) og artikkelforfatter Leif Edward Ottesen Kennair (Førsteamanuensis og instituttleder ved Psykologisk Institutt, NTNU), har vi nå æren av å kunne presentere en serie om evolusjonspsykologi, basert på to lengre artikler som tidligere er publisert i ovennevnte tidsskrift. Artiklene, med navn: “Hvorfor […]

Utroskap. Del III: Kartlegging av fysiske og emosjonelle reaksjoner.

Fysiske og emosjonelle reaksjoner Enten det gjelder deg som har vært utro, eller partneren som har blitt bedratt så kan det komme en fysisk (somatisk) og/eller emosjonell reaksjon på det som har skjedd. Disse reaksjonene har jeg sett har vært veldig individuelle. Fra de som trekker litt på skuldrene til de som får en alvorlig […]

Har vi en egen nettpersonlighet?

Sam Gosling, Førsteamanuensis i psykologi fra Universitetet i Texas, legger blant annet ut om folks bruk av Facebook og om hvorvidt facebookprofilene gjenspeiler det virkelige liv.

Psykologitrivia: Kognitiv dissonans

Teorien vedrørende kognitiv dissonans (opphavsmann: Leon Festinger) postulerer at individer har en tendens til å søke konsistens i sine kognisjoner (tanker, holdninger, verdier, oppfatninger, meninger). Dissonansen oppstår når ulike kognisjoner står i konflikt med hverandre, som for eksempel når man handler på en måte som ikke stemmer overens med vurderingene. I et tilfelle hvor det […]

Oppgjør som brobygger

Oppgjør som brobygger Jeg har tenkt over den frykten enhver kan kjenne på når det gjelder konfrontasjoner, spesielt i situasjoner der avvisning kan bli resultatet. Noe av det mer utfordrende omhandler konfrontasjoner i relasjoner til nær familie og venner som kjenner deg og der brudd i relasjonen kan bidra til emosjonelle sår, opplevelse av ensomhet […]

Psykologimyter: «Jeg føler meg så schizofren!»

Denne posten er vel noe tvilsomt plassert under kategorien «myter», men det er i alle fall fortsatt en relativt utbredt oppfatning at det å være schizofren innebærer å ha flere separate personligheter med gjerne motsatte meninger og holdninger. For de som ikke har fått oppklart denne misforståelsen, vil det være en meningsfylt uttalelse å omtale […]

Psykologitrivia: Glorieeffekten og djeveleffekten

Glorieeffekten (the Halo effect) er et psykologisk fenomen og et kognitivt bias som henviser til hvordan persepsjonen av et bestemt trekk ved en person eller objekt er påvirket av de tidligere sekvensielle fortolkningene av trekk hos samme person/objekt. Fenomenet gjør at tidligere bedømmelser av en person (eksempelvis: det var en høy og mørk kjekkas) har […]