Hjelp, jeg skal skrive hovedoppgave!

Line skal skrive hovedoppgave og sliter med å finne en problemstilling. Hun ønsker å skrive om mentalisering, men aner ikke hvordan hun skal vinkle det.

Line spør

Dette er kanskje et litt merkelig spørsmål.. men jeg er stresset om dagen fordi jeg snart må bestemme meg for hva jeg hovedoppgaven min.  Jeg går på masterstudiet i psykologi. Jeg sitter HELT fast.

Jeg vet at jeg har lyst til å skrive om noe innenfor barne- og ungdomspsykologi/-psykiarti, og skal skrive en litteraturbasert oppgave. Jeg kunne godt tenke meg å lese litt mer om mentalisering (Fonagy/Stern), men har ingen bestemte tanker om tema innenfor det. Jeg har hatt praksis på BUP det siste halve året, og kjenner at jeg blir lett inspirert av mange forskjellige problemstillinger.

Hvis det hadde vært mulig å få noen tips om hvor jeg skal kikke for å bli litt inspirert, eller kanskje om noen gode tips til hva jeg kan koble med mentalisering for å få litt diskusjon, eller det er noen tema som dere brenner for eller skulle ønske det var skrevet mer om… så setter jeg ENORMT pris på tips!! 🙂

Takk for flott blogg!

Psykologibloggen svarer

Det var ikke et merkelig spørsmål, men det var kanskje litt vanskelig å gi deg gode råd.

To umiddelbare forslag kunne vært enten mentalisering og spiseforstyrrelser, eller mentalisering og forebygging av personlighetsforstyrrelser. Når det gjelder førstnevnte, så er det mulig å ta kontakt med www.mentalisering.no, som drives av Bente Sommerfeldt og Finn Skårderud. Det er skrevet masse på dette området, og det kan helt sikkert knyttes til ungdommer.

Når det gjelder om mentalisering kan hjelpe barn i risikosonen å unngå utvikling av personlighetsforstyrrelser, så tror jeg det hadde vært en spennende problemstilling. Jeg er litt usikker på om hvor mye det er gjort på dette, men du kan jo prøve et litteratur-søk. Det er mye som tyder på at personlighetsforstyrrelser av typen dyssosiale (antisosiale), emosjonelt ustabile (borderline) og narsissister har vanskeligheter med å mentalisere på en adaptiv og hensiktsmessig måte. Mange av disse menneskene er det vanskelig å hjelpe tilfredsstillende når de først har utviklet en alvorlig personlighetsforstyrrelse, så dersom det hadde vært mulig å gjøre noe preventivt, hadde det vært veldig interessant. Jeg kan ikke komme på at jeg har sett en slik artikkel tidligere i alle fall.

Et tredje, og litt alternativt forslag, ville være å presentere forskningen og terapiprinsippene vedrørende mentalisering og deretter diskutert hvordan man kan tilpasse dette en normal arbeidshverdag. Forskjellen mellom teori og praksis er ofte stor. Forskningslitteraturen presenterer ofte ideelle behandlingsopplegg, mens arbeidsplassene legger tøffe føringer på behandlingslengde. Dette ville være en original oppgave, men krever at man orienterer seg godt om hvordan spesialisthelsetjenesten fungerer.

Det viktigste er kanskje at du får tak i en veileder selv om du sitter i Oslo. Tommy skrev hovedoppgave 80 mil unna min egen veileder, så avstand behøver ikke være et problem.

Du nevner Fonagy og Stern, sjekk også ut artiklene og bøkene til Anthony Bateman.

Håper det var noe til hjelp, og lykke til videre!

Hilsen Tommy og Jan-Ole

Forsidefoto ved This is your brain on lithium @ flickr.com