Kvinner er smartere enn menn!

Ellen lurer på hvorfor det er flere kvinnelige psykologistudenter enn menn. Enkelt! Kvinner er smartere!

Ellen spør
Hei, jeg sitter og tenker på å søke psykologi i København til neste år, og på nettsiden om bachelorutdannelsen, sto det at fordelingen mellom kvinner og menn er slik:

Antal studerende i alt: 1641
– heraf kvinder: 1265
– heraf mænd: 376

Hvorfor tror du det er en så utrolig skjev fordeling mellom kvinner og menn på psykologistudiet?  Jeg ser ikke på psykolog er et «typisk kvinneyrke». Vet du noe om det er en tilsvarende fordeling mellom kvinner og menn i Norge?

Psykologibloggen svarer

Et svært interessant spørsmål som jeg må innrømme at jeg har tenkt svært lite på. Jeg har imidlertid undersøkt litt og har en saftig avsløring.

Aller først kan jeg bekrefte at det er slik i Norge også. For moro skyld tittet jeg på mine personlige referanser (egne studier). Som du ser av grafen under er fordelingen forholdsvis lik, med i overkant av 70 % kvinner. Jeg tittet også på tallene for studier i Norge, totalt i 2005. Det viser seg at det var 60 % (!) kvinner både blant søkerne og de som fikk plass. Dette er altså gjennomsnittet for alle søkerne til universitet og høyskoler  i Norge.

Med andre ord: Overvekten av kvinner på psykologi (over 70 %) er ikke så langt unna gjennomsnittet (60 %) som man kanskje skulle tro. Likevel er det en betydelig forskjell, som det er verdt å dvele litt ved.

Flere kvinner enn menn på psykologistudiene

Flere kvinner enn menn på psykologistudiene

Du sier du ikke oppfatter psykolog som et typisk kvinneyrke. Tidligere var det nok slik at menn var i overtall blant psykologene, men jeg vil tro at kvinnene har vært dominerende i alle fall fra og med 90-tallet.

Hvorfor det er slik, er et annet og vanskeligere spørsmål. Jeg er fristet til å trekke fram to mulige forklaringer:

  1. Kvinner er smartere enn menn. Psykologistudiet (både profesjon- og masterstudiet) i Norge har svært strenge inntakskrav, og kanskje er det flere kvinner fordi de rett og slett er bedre studenter.
  2. Kvinner tiltrekkes spesielt av psykologistudiet, slik man mistenker i omsorgsyrkene generelt.

Den første forklaringen har faktisk noe ved seg. På generelt evnenivå (IQ) er det små forskjeller mellom kjønnene, men norske kvinner har 0,4 poeng (på en skala fra 0-6) bedre karaktersnitt fra videregående skole! Jenter gjør det bedre enn gutter i alle fag, med unntak av kroppsøving. Om dette ikke gir grunnlag for å si at kvinner er smartere enn menn, kan man i alle fall hevde at de er bedre studenter/elever. Videregående karakterene er grunnlaget for opptaket til universitet og høyskoler, så dette forklarer antakelig mye av forskjellen ved opptaket (40 % menn og 60 % kvinner).

Vedrørende det andre alternativet: Jeg vil tro (uten å ha spesielt godt grunnlag for det) at psykologistudiene har høyere status blant kvinner enn menn. Jeg tror også at dette forklarer at det er flere kvinner (over 70 %) på psykologistudiene, enn blant andre studier (60 %).

Det er, dessverre, en svært lav andel menn i de fleste omsorgsyrkene. Hvorfor det er slik, er en het debatt. Handler det om genetiske disposisjoner (evolusjon) eller er det et resultat av holdningene i dagens samfunn? Som vanlig ligger nok forklaringen i en kombinasjon av arv og miljø, men personlig føler jeg at de genetiske disposisjonene våre får for liten plass når dette skal diskuteres.

Håper du ble litt klokere! Jan-Ole

PS: Dersom noen lesere har et bedre fundert grunnlag på det andre forklaringsalternativet inviterer jeg til å legge inn en kommentar.

Forsidefoto ved aeter@flickr.com