Klassiker: Banduras bobo doll eksperiment

En kort videofremstilling av et av psykologiens klassiske eksperimenter.