The Psychologist – April 2010

The British Psychological Society gir månedlig ut tidsskriftet «The Psychologist». Samtidig med dette legger de ut en del smaksprøver fra magasinet i en delikat form. Siden dette ligger åpent tilgjengelig, har vi valgt å jevnlig publisere dette på vår side, og starter naturlig nok opp med denne månedens utgave.

Som en ekstra søndagsgave legger vi også med oktoberversjonen 09 av tidsskriftet i fullversjon under aprilutgaven.

Forsidebilde: gustty@flickr