Frégoli delusion

Frégoli delusion er en annen type vrangforestillinger man finner i DMS (Delusional misidentification syndrome), men er noe mindre kjent enn Capgras delusion, og forekommer sjeldnere. I motsetning til Capgras delusion (og Cotards delusion) er ikke Frégoli delusion oppkaldt etter han som gjorde fenomenet kjent. Leopoldo Frégoli (1867-1936) ble kjent for sine scenekunster hvor han kunne imitere andre og skifte kostymer i stor fart. Han var så overbevisende at folk kunne kreve pengene tilbake da de senere forstod at det hele bare var en mann.

Frégoli delusion fikk navnet av at pasientene har en vrangforestilling om at forskjellige mennesker egentlig er en enkelt person som fremtrer i forkledning eller forandrer utseende. Denne personen oppleves kjent for pasienten. Enten om det er en person i nærmiljøet hans, eller om det er en kjendis. Fenomenet ble første gang omtalt i 1927 av Courbon og Fail (se Brimstedt, 2004).

Forsidebilde: jolisoleil@flickr.com