Biofobi og biologisme: Biologiske perspektiver som er viktige.

Om evolusjonspsykologiserien:

Med tillatelse fra redaksjonen i Impuls (et psykologisk magasin utgitt ved UiO) og artikkelforfatter Leif Edward Ottesen Kennair (Førsteamanuensis og instituttleder ved Psykologisk Institutt, NTNU), har vi nå æren av å kunne presentere en serie om evolusjonspsykologi, basert på to lengre artikler som tidligere er publisert i ovennevnte tidsskrift. Artiklene, med navn: “Hvorfor er evolusjonspsykologi viktig?” og “Biofobi og biologisme” er fra henholdsvis 2007 og 2008.

Biologiske perspektiver som er viktige for psykologien.

In the distant future I see open ?elds for far more important researches. Psychology will be based on a new foundation, that of the necessary acquirement of each mental power and capacity by gradation.

Charles Darwin

Det finnes forskjellige former for biologisk psykologi. Noen ser på hvilken effekt kropp og hjerne har på følelser og tanker, og vice versa. Andre forsøker å skjønne mennesket bedre ved å studere rotter, duer og andre dyr (noe som selvsagt bygger på Darwins poeng om at vi har felles opprinnelse). Det underlige er at det å studere gener er det som har fått mest negativ omtale, selv om det i alle andre former for biopsykologi også må ligge et implisitt genetisk og derfor evolusjonært argument til grunn.

Man kan jo ikke foreta komparative psykofysiologiske studier på dyr som rotter – for å kaste lys over egenskaper ved mennesker – uten at man antar at man studerer homologier, og da antar en delt evolusjonær historie og dermed delte gener. Man får ikke bestemte hjerneområder som utfører spesi?kke nevrale prosesser uten at det er noe organiserende prinsipp som styrer utviklingen.

Det betyr selvsagt at all biopsykologi er basert på evolusjon og genetikk. Det ?ne med det som kun er implisitt er at det ikke provoserer; det er enten feid under teppet eller gjemt i skinn-vitenskapelig ”dustbowl empiricism”.

De to psykologiske disiplinene som har møtt mest motgang på grunn av biofobi hos kritikerne, atferdsgenetikk og evolusjonspsykologi, er også der man har vært eksplisitt omkring de evolusjonære eller genetiske forklaringene disiplinene baserer seg på. Merk at den ene fokuserer på gener, den andre på evolusjon.

Svært sjelden fokuserer man på begge deler innen noen av disse retningene. Det er ikke snakk om samme fagområde; det er to veldig forskjellige forskningstradisjoner.

Neste: Atferdsgenetikk. Videre: Evolusjonspsykologi

Forsidebilde:  certified_su