Nevroserien: En tenårings hjerne

Tenårene. For mange fylt med følelsesbasert beslutningstaking og lav impulskontroll. Amgydala har overtaket i en periode før nervebanene i frontallappen gjør sitt inntog. Hvordan skiller tenåringshjernen seg fra en voksen, og hva med hjernen til en gutt som, i en alder av 14, allerede hadde en mastergrad i hende?

Forsidebilde: aaronbflickr